Våra medarbetare – näringslivsstrateg

Namn: Jag heter Ann-Mari Sundgren.Ann-Mari

Jag jobbar på: Central förvaltning, kommunhuset i Heby.

Jag jobbar med: Jag är näringslivsstrateg och jobbar med alla frågor som rör företagande. Det kan vara personer som funderar på att starta företag eller ärenden från våra befintliga företagare. Vi ser också ett ökat intresse för att etablera sig i Heby kommun. Min uppgift är att ta reda på behov och hur dessa kan lösas på bästa sätt. Det är många företagare som inte känner till all den hjälp de kan få. Under hösten startade vi t ex ”Driva Eget Kompassen” tillsammans med Almi Företagspartner i Uppsala. Det var flera som var intresserade av att få verktyg och metoder för att utveckla sin affärsidé och sitt företag. Vi kan även erbjuda plats i projektet Affärskompetens.nu för befintliga företag som vill fokusera på affärs- och kompetensutveckling. Jag sitter med i LAG för Leader Nedre Dalälven och fattar beslut om inkomna projektansökningar. Leader är en metod för lokal utveckling där föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor samverkar. Intressanta idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas.

Så ser en vanlig arbetsdag ut för mig: Jag har ett rörligt arbete – den ena dagen är inte den andra lik. Dagen är fylld av företagsbesök, rådgivning, förbereda och genomföra olika aktiviteter och möten. För att trivas på jobbet är sammanhållningen med kollegorna viktig, tillexempel att hinna ta en fika tillsammans.

Det bästa med mitt jobb: Att få träffa människor i så många intressanta och givande möten. Att få möjligheten att skapa förutsättningar för andra människor att lyckas med sina uppdrag. Att få nya erfarenheter och kunskaper. Att få jobba tillsammans med kollegor som också är engagerade och vill utveckla sitt arbete.

Det skulle jag vilja förbättra med vårt arbete eller arbetsplats:
Att varje dag jobba för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Heby kommun. Ett bra företagsklimat är så oerhört viktigt för vår kommun och dess utveckling. Vi behöver t ex få till fler mötesplatser där företagare, politiker, tjänstemän, skolan och olika aktörer kan träffas förutsättningslöst för att nätverka.

Det bästa med Heby kommun: Den starka entreprenörsandan och alla duktiga företagare. Det händer så mycket spännande i Heby kommun!

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>