Våra medarbetare – skolbibliotekarie

ErikaJag heter: Erika Käll

Jag jobbar på: På skolbiblioteksavdelningen. Mitt kontor finns på Heby folkbibliotek, men jag åker ut och arbetar mot alla kommunens skolor i årskurs f-9.

Jag jobbar med: Jag jobbar som skolbibliotekarie och arbetar för att öka läsintresset och informationskompetensen hos eleverna i kommunen. Jag är ute i klasserna och tipsar och samtalar om böcker. Eleverna får då gärna komma med önskemål om böcker som jag köper in till deras skolbibliotek. Lärarna har också möjlighet att få boklådor till olika teman och projekt. Från skolbiblioteksavdelningen kan lärarna även låna ny facklitteratur och klassuppsättningar som eleverna kan läsa tillsammans. Jag håller också i fortbildning för lärare om boksamtal och ny barn/ungdomslitteratur.

Jag skapar konton på Legimus åt elever med någon form av läsnedsättning, t ex synfel, dyslexi eller adhd, som behöver talböcker att lyssna på. Det är viktigt att alla ges möjlighet att ta del av böcker på det sätt som passar dem bäst. Även vuxna med läsnedsättning har rätt till talböcker.

Jag är också samordnare för kommunens Skapande skola-projekt, ett bidrag från Kulturrådet som söks årligen. Pengarna ska användas för att ge barn och unga möjlighet att möta olika kultur- och konstformer och arbeta med eget skapande. Jag ansvarar även för ett filmprojekt för årskurs 4. Eleverna får tillsammans med filmpedagog skapa animationer på temat klimat.

Så ser en vanlig arbetsdag ut för mig: Jag börjar dagen med bokprat i någon eller några klasser.  Jag väljer jag böcker med olika teman och svårighetsgrad och försöker se till att det är ungefär lika många tjejer och killar som huvudpersoner. Jag har själv läst böckerna. Efteråt kollar jag igenom de bokönskemål eleverna fått komma med och köper in de böcker jag kan till skolbiblioteken. Jag träffar sedan en elev som har behov av Legimus och visar hur man gör för att ladda ner och lyssna på talböcker. Efter det skriver jag ihop ett nyhetsbrev till lärarna där jag tipsar om olika databaser som kan vara användbara i undervisningen och informerar om skolbiblioteksverksamheten. Slutligen svarar jag på några mejl från lärare, rektorer och kulturaktörer om Skapande skola. Har jag tur hinner jag även med en fika under dagen med mina kollegor på folkbiblioteket.

Det bästa med mitt jobb: Att träffa elever och lärare och känna att jag gör skillnad för elevernas läsning. Det finns inget bättre än att se lyckan hos en elev då jag hittar just den bok eleven vill ha.

Det skulle jag vilja förbättra med mitt arbete eller min arbetsplats: Anställ fler skolbibliotekarier! Och en heltidstjänst för skolbiblioteksassistenten. Som ensam skolbibliotekarie på åtta skolor hinner jag inte arbeta med elevernas digitala kompetens i den utsträckning jag skulle vilja. Det är mycket viktigt att eleverna får hjälp att utveckla sin förmåga att söka information och vara källkritiska i det stora informationsflöde som omger dem. Undersökningar visar att skolor där skolbibliotekarier arbetar med elevernas digitala kompetens får bättre resultat i den delen på Nationella proven.

Det bästa med Heby kommun: Jag har en stor frihet att själv styra över mitt arbete.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>