Hur går en utredning till?

Möte med din biståndshandläggare

När ansökan har inkommit bokar biståndshandläggaren en tid med dig för ett personligt möte. I vissa fall räcker det med endast ett telefonsamtal. Ett möte sker vanligtvis i din bostad men kan även äga rum på Vård- och omsorgsförvaltningen i Heby eller på annan plats som du önskar.

Om det är lättare för dig att samtala på ett annat språk än svenska, till exempel teckenspråk, arabiska eller finska, kan vi ta med en tolk under mötet för att underlätta för dig. Du väljer om du skulle vilja ha med någon med dig på mötet som stöd, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en så bra bild som möjligt av din situation och dina behov för att få ett bra underlag till det beslut som ska tas. Exempel på sådant som ni kommer prata om under mötet är hur din vardag ser ut, ditt boende och dess närmiljö, din fysiska och psykiska hälsa, hur du klarar att uträtta olika ärenden som exempelvis bank eller post, vad du har för intressen och hur du mår. Är det någon fråga som ställs som du tycker är känslig behöver du inte känna dig pressad att svara. Biståndshandläggaren är där för din skull och det är av vikt att det känns bra för dig under samtalet. Under mötet kan du ansöka muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar.

Viktigt att komma ihåg är att det bara du själv som kan ansöka om hjälp, ingen kan tvinga på dig något som du själv inte vill.

Efter mötet
Utifrån samtalet utreds sedan ditt behov av den hjälp som du har ansökt om. Biståndshandläggaren har tystnadsplikt. Det innebär att han eller hon inte får tala med någon utomstående om dig och det du berättat. Biståndshandläggaren får inte heller lämna/hämta uppgifter om dig till/från annan myndighet utan ditt samtycke.

Biståndshandläggaren skriver ihop en dokumentation (utredning) som sedan följs av ett beslut eller ett förslag till beslut. När beslutet är fattat skickas ett skriftligt beslutsmeddelande hem till dig. Utredningen kan också skickas i sin helhet om du skulle vilja se vad som står där.

 

Mer information

Kontakt

LSS-lagstiftningen eller vill göra en ansökan

Är du född dag 1-15 under månaden ringer du 0224-362 22
Är du född dag 16-31 under månaden ringer du 0292-717 62

bistandsenheten@heby.se

Det går bra att lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
____________

Psykiskt funktionshinder och behov av hjälp och stöd

Är du född dag 1-20 under månaden ringer du 0292-719 55
Är du född dag 21-31 under månaden ringer du 0292-717 62

bistandsenheten@heby.se

Det går bra att lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.

____________

Äldre eller/och har ett funktionshinder

Telefontid
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00–14.00
Är du född dag 1-8 under månaden ringer du 0224-361 88
Är du född dag 9-20 under månaden ringer du 0224-363 54
Är du född dag 21-31 under månaden ringer du 0224-362 20

I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se


Heby kommuns växeln
0224-360 00

Besöksadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Storgatan 3, Heby

Postadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten
Heby Kommun
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>