Överklaga ett beslut

Hur går det till om jag inte är nöjd med beslutet jag fått?

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga det. Det är en rättighet du har och vi rekommenderar att du överklagar om du inte känner dig nöjd.

Det är Förvaltningsrätten som tittar och bedömer ditt överklagande men du ska skicka in din överklagan till:

Heby Kommun
Biståndsenheten
744 88 Heby

När du skickat in din överklagan bedömer biståndshandläggaren först om din överklagan har kommit in i tid och om det finns skäl att ändra beslutet. Bedöms det att beslutet om avslag ändå ska gälla och om överklagan inkom inom tidsramarna skickas det samt utredningen som ligger till grund för ditt beslut vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten prövar sedan om beslutet är riktigt eller inte.

Om du behöver hjälp med din överklagan på något sätt så kan din biståndshandläggare hjälpa till.

 

Mer information

Kontakt

LSS-lagstiftningen eller vill göra en ansökan

Är du född dag 1-15 under månaden ringer du 0224-362 22
Är du född dag 16-31 under månaden ringer du 0292-717 62

bistandsenheten@heby.se

Det går bra att lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
____________

Psykiskt funktionshinder och behov av hjälp och stöd

Är du född dag 1-20 under månaden ringer du 0292-719 55
Är du född dag 21-31 under månaden ringer du 0292-717 62

bistandsenheten@heby.se

Det går bra att lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.

____________

Äldre eller/och har ett funktionshinder

Telefontid
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00–14.00
Är du född dag 1-8 under månaden ringer du 0224-361 88
Är du född dag 9-20 under månaden ringer du 0224-363 54
Är du född dag 21-31 under månaden ringer du 0224-362 20

I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se


Heby kommuns växeln
0224-360 00

Besöksadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Storgatan 3, Heby

Postadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten
Heby Kommun
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>