Hälso- och sjukvård

Här finns information om kommunens hemsjukvård, hemrehabilitering, hjälpmedel, bostadsanpassning och avgifter.

Kommunal Hälso- och sjukvård

Om du blir sjuk och behöver vård eller är i behov av rehabilitering ska du i första hand vända dig till vårdcentralen.

Om du har ett varaktigt behov av sjukvård i hemmet och du inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterska kan du få hjälp av den kommunala hälso- och sjukvårdens hemsjukvård. För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en vårdplanering/bedömning innan du skrivs in. Planeringen görs ofta tillsammans med primärvård eller länssjukvård.

Bor du på kommunens vård-och omsorgsboenden omfattas du automatiskt av hemsjukvården. Under tid som du vistas på korttids/växelvårdsplats omfattas du också av den kommunala hemsjukvården. I kommunens hemsjukvård är det sjuksköterskor som ansvarar för vården. Vissa arbetsuppgifter kan delegeras till annan omvårdnadspersonal. Om behov av läkare uppstår ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.

Hemsjukvård kan du få om:

  • Du är över 17 år och som på grund av sjukdom och funktionshinder inte själv eller med hjälp av närstående kan ta sig till vårdcentralen eller distriktssköterska. Behovet av sjukvård ska inte vara tillfälligt utan pågående under mer än 14 dagar.

Verksamhetens mål är att ge personer möjlighet att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots sjukdom eller funktionsnedsättningar. Syftet med verksamheten är att öka möjligheten för personer att kunna bo kvar i det egna hemmet samt öka deras självständighet och trygghet. Personalen arbetar över hela kommunen i tät samverkan med övrig omvårdnad/omsorgs personal.

Avgift för sjukvård i hemmet faktureras varje månad så länge du har behov av insatserna. Avgiften beslutas årligen i kommunfullmäktige och ingår i kommunens system för maxtaxa avseende vård- och omsorg

. Solros

Kommunal Hälso- och sjukvård

Om du blir sjuk och behöver vård eller är i behov av rehabilitering ska du i första hand vända dig till vårdcentralen.

Om du har ett varaktigt behov av rehabilitering i hemmet och du inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemrehabilitering. För att vi skall kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en vårdplanering/bedömning innan du skrivs in.

Bor du på kommunens vård-och omsorgsboenden omfattas du automatiskt av hemrehabiliteringen. Under tid som du vistas på korttids/växelvårdsplats omfattas du också av den kommunala hemrehabiliteringen. I kommunens hemrehabilitering är det arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som ansvarar för vården. Vissa arbetsuppgifter kan delegeras till annan omvårdnadspersonal. Om behov av läkare uppstår ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.

Hemrehabilitering kan du få om:

  • Du är över 17 år och som på grund av sjukdom och funktionshinder inte själv eller med hjälp av närstående kan ta sig till vårdcentralen. Behovet av sjukvård ska inte vara tillfälligt utan pågående under mer än 14 dagar.

Verksamhetens mål är att ge personer möjlighet att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots sjukdom eller Arbetsterapeut
funktionsnedsättningar. Syftet med verksamheten är att öka möjligheten för personer att kunna bo kvar i det egna hemmet samt öka deras självständighet och trygghet. Personalen arbetar över hela kommunen i tät samverkan med övrig omvårdnad/omsorgs personal.

Avgift för rehabilitering i hemmet faktureras varje månad så länge du har behov av insatserna. Avgiften beslutas årligen i kommunfullmäktige och ingår i kommunens system för maxtaxa avseende vård- och omsorg.

För att komma i kontakt med kommunens sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter ring 0224-361 90

 

Hjälpmedel

För att du ska klara av dina vardagliga sysslor så självständigt som möjligt, kan du ibland behöva hjälpmedel. Behovet kan uppstå t.ex. när man blir äldre, genom sjukdom eller skada med funktionsnedsättning till följd eller efter vissa operationer.

Hjälpmedelssortiment

I Heby kommun finns det fastlagda riktlinjer över vilka hjälpmedel som kan lånas ut till personer över 21 år, med rörelsehinder eller kognitiva funktionsnedsättningar. Kommunen ansvarar för hjälpmedel som kan behövas i vardagen
– hjälpmedel för daglig livsföring

Hjälpmedel som man kan behöva i vardagen kan vara ett hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan kunna:

– Klä sig
– Sköta sin hygien
– Förflytta sig
– Fungera i hemmet och närmiljön

Är du under 21 år är det landstinget som förskriver hjälpmedel, Hjälpmedelscentralen barn och unga Uppsala län

Hur får jag ett hjälpmedel?

För att få låna ett hjälpmedel behöver du kontakta en förskrivare. Förskrivare är sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut i Heby kommun. Ett hjälpmedel förskrivs efter att en bedömning och kartläggning av dina behov genomförts. Lämpligt hjälpmedel väljs i samarbete med dig utifrån din funktionsnedsättning. Utprovning, uppföljning och träning ingår i tjänsten. Även service och reparation av hjälpmedlet ingår. Hjälpmedlet är ett lån och ska återlämnas när behovet upphör. För vissa hjälpmedel tas en hyres/låneavgift. Mer information om det får du av förskrivaren.

Hjälpmedel för egenvård

Det finns många praktiska produkter som kan köpas i den öppna handeln för att kompensera funktionsnedsättningar. Dessa produkter betraktas som hjälpmedel för egenvård och kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning. Du kan få råd av arbetsterapeut/sjukgymnast om du önskar. Har du behov av syn- eller hörselhjälpmedel vänder du dig till landstinget.

För att komma i kontakt med kommunens hjälpmedelsansvarig, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter ring 0224-361 90 eller 0224- 361 31.

Rollator

 

Bostadsanpassning

Om du har ett funktionshinder kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Beslut om bostadsanpassningsbidrag fattas på Bygg- och miljöförvaltningen. Förvaltningen är gemensam med Sala kommun.

Mer information och ansökningsformular för bostadsanpassning finns på Sala kommuns hemsida.

Behov av intyg för bostadsanpassning i Heby, ring: 0224-361 90

Mer information och länkar

Kontakt

Du kan alltid söka information på 1177 eller ringa 1177 för frågor kring din hälsa. Är du i behov av sjukvård eller rehabilitering så kontaktar du i första hand din vårdcentral eller läkare. 

Johanna Svensson
Demenssjuksköterska och samordnare
0292-718 28
johanna.svensson@heby.se

Telefontid
Måndag–fredag 08.00–09.00
Övrig tid kan du lämna ett meddelande så kontaktar jag dig.

Rehabgruppen
0224- 361 31

Telefontid
Måndag–fredag 08.00–09.00
Övrig tid kan du lämna meddelande så kontaktar arbetsterapeut/fysioterapeut dig när möjlighet finns.

Hjälpmedelsansvarig
0224-361 90

Susanne Arvenius
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
0224-36257
susanne.arvenius@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>