Korttids- och växelvård

Tegelbacken

Korttidsvård
Du kan ansöka om korttidsvård om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser. Du kan då under en kortare tid vistas vid kommunens korttidsenhet där du har tillgång till personal dygnet runt.

Det kan vara till exempel när du är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse, när avlastning behövs för en tid eller att du av någon annan anledning behöver utökad omvårdnad. Ditt behov av korttidsvård bedöms av kommunens biståndshandläggare.

Växelvård
Om du har ett omfattande och varaktigt behov av omvårdnad, som endast delvis kan tillgodoses i din egen bostad, kan du ansöka om växelvård. Växelvård innebär att du växelvis bor på korttidsenheten och växelvis i den egna bostaden.

Växelvård kan också vara aktuellt för dig som vårdar en anhörig i hemmet om du är i behov av regelbunden avlastning. Ditt behov av växelvård bedöms av kommunens biståndshandläggare.

Korttidsenheten i Heby kommun är belägen vid Tegelbackens vård- och omsorgsboende. På korttidsenheten har du tillgång till personal dygnet runt. För dig som är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse finns också tillgång till träningsmöjligheter i samråd med sjukgymnast och arbetsterapeut.

Värdighetsgaranti
Du som vistas vid korttidsenheten i Heby kommun ska ha möjlighet till ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Vår värdighetsgaranti innebär att du genom enskilda samtal med din kontaktperson får möjlighet att framföra dina åsikter om hur din vardag ska se ut under den tid du befinner dig vid kommunens korttidsenhet.

Avgifter
För din vistelse vid Tegelbackens korttidsenhet betalar du en avgift per dygn.

Du behöver ett beslut från en av kommunens biståndshandläggare för att kunna vistas vid korttidsenheten. Du ansöker om korttidsvård eller växelvård hos biståndsenheten. Ansökan kan också göras i samband med vårdplanering vid sjukhusvistelse.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten. Läs mer om hur du överklagar här;

Har du frågor angående avgifter?

Telefontider till avgiftshandläggare
0224-361 67

Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag 13-15
Torsdag 10-12

Kostnaden för mat ingår i den dygnsavgift du betalar när du vistas på vår korttidsenhet. Inga andra kostnader tillkommer för maten.

Maten på korttidsenheten tillagas lokalt av kommunens kostenhet vid Tegelbackens kök.

Du kan själv vara med och påverka kvaliteten på din omvårdnad genom att lämna synpunkter på verksamheten samt att besvara de enkäter som personalen kan komma att hänvisa till.

Relaterat

Kontakt

Tegelbackens korttidsenhet
0224-360 54

Besöksadress
Huddungevägen 2
744 32 Heby

Sjuksköterska
070-092 20 14

Helena Arwidson
Avdelningschef
0224-363 51
helena.arwidson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>