Följ arbetet med det nya vård- och omsorgsboendet i Heby

nya vård- och omsorgsboendet i HebyI slutet av 2022 beräknas Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende stå klart intill Västerlövsta kyrka i Heby. Det nya boendet kommer att inrymma 80 lägenheter samt kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Boendet ska utvecklas med fokus på att skapa trivsamma miljöer och smarta lösningar för såväl de boende som medarbetare och anhöriga genom effektivt utformade lokaler och materialval som ska föra tankarna till hemmiljö. Den tillhörande trädgården utformas som en naturlig del av boendet med lummiga platser och bersåer för vila, men också för aktiviteter som odling och promenader. I samband med byggnationen kommer Heby kommun också att utveckla ett intilliggande parkområde.

Här kan du följa arbetet med det nya vård- och omsorgsboendet och ta del av handlingar och de senaste nyheterna.

Relaterat