Blåklockan & Mosippan

Demensenheterna Blåklockan och Mosippan

Demensenheterna Blåklockan och Mosippan är belägna vid Liljebackens vård- och omsorgsboende i Tärnsjö med rymliga gemensamma lokaler och trivsamma lägenheter.

På Blåklockan och Mosippan finns personal dygnet runt. Där finns också tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Aktiviteter

Möjlighet finns att delta i de gemensamma aktiviteter som anordnas vid Liljebackens vård- och omsorgsboende som är beläget i samma lokaler som Blåklockan och Mosippan. Individuella aktiviteter anordnas utifrån önskemål som till exempel cykelturer och högläsning.

Värdighetsgaranti
Du som bor på vård- och omsorgsboende i Heby kommun ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vår värdighetsgaranti innebär att du genom enskilda samtal och samtal i grupp (brukarråd) får möjlighet att framföra dina åsikter om hur din vardag ska se ut.

Inriktning
Personer med diagnostiserad demenssjukdom.

Lägenheter
Antal lägenheter: 16 stycken (8 stycken på Mosippan samt 8 stycken på Blåklockan)
Storlek: 37 m²
Kök/Pentry: Ja

Avgifter

Hyra
Hyra utgår månadsvis, hyresbeloppet beror på lägenhetens storlek. Du kan ansöka om bostadstillägg vid Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776.

Mat
Maten lagas lokalt i Tegelbackens kök. Du betalar en abonnemangsavgift varje månad för din mat.

Omvårdnadsavgift
För dig som bor på en av kommunens demensenheter tillkommer en omvårdnadsavgift. Hur stor denna avgift blir beror på din inkomst.

Du behöver ett beslut från en biståndshandläggare samt ett demensintyg för att få en plats på något av kommunens demensenheter. Om du är i behov av ett boende och vill ansöka kontakta kommunens biståndshandläggare.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten. Läs mer om hur du överklagar här:

Har du frågor angående avgifter?

Telefontider till avgiftshandläggare
0224-361 67

Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag 13-15
Torsdag 10-12

För ytterligare information om måltider på våra olika boenden kan du besöka kostenhetens informationssida.

Du kan själv vara med och påverka kvaliteten på din omvårdnad genom att lämna synpunkter på verksamheten samt att besvara de enkäter som personalen kan komma att hänvisa till.

Relaterat

Kontakt

Blåklockan
0292-718 24

Mosippan
0292-718 23

Sjuksköterskor
0292-718 13

Susanne Eriksson
Enhetsschef
0292-717 53
susanne2.eriksson@heby.se

Liljebackens vård- och omsorgsboende
0292-718 14

Träffpunkten
0292-718 12

Övriga verksamheter

Liljebackens kök
0292-718 15

Besöksadress
Stationsgatan 28, Tärnsjö

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>