Tallgården

Tallgården

Tallgårdens vård- och omsorgsboende är beläget i Östervåla med närhet till vårdcentral och apotek. På Tallgården har du tillgång till personal dygnet runt,på boendet finns också sjuksköterska, sjukgymnast och arbetaterapeut för dig som är i behov av detta.

Här finns förutom själva boendet även mötesplats Gräsbovägen.

Aktiviteter

På Tallgården anordnas regelbundet aktiviteter för hyresgäster och ibland även för anhöriga. Aktiviteterna anordnas av boendets personal eller av olika ideella organisationer.

Värdighetsgaranti
Du som bor på vård- och omsorgsboende i Heby kommun ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vår värdighetsgaranti innebär att du genom enskilda samtal och samtal i grupp (brukarråd) får möjlighet att framföra dina åsikter om hur din vardag ska se ut.

Inriktning
Äldre personer över 65 år med behov av personlig omsorg och service.

Lägenheter
Antal lägenheter: 26. Storlek: 18,6 m² och 32,5 m². Kök/Pentry: Nej

Avgifter

Hyra
Hyra utgår månadsvis, hyresbeloppet avgörs av lägenhetens storlek. Du kan ansöka om bostadstillägg vid Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776.

Mat
Maten tillagas i Tallgårdens kök av kommunens kostenhet. Du betalar en abonnemangsavgift för mat.

Omvårdnad
För dig som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden tillkommer en omvårdnadsavgift. Denna avgift är beroende av vilken inkomst du har.

Du behöver ett beslut från en biståndshandläggare för att få en plats på något av kommunens vård- och omsorgsboenden. Om du är i behov av ett boende och vill ansöka kontakta kommunens biståndshandläggare.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten. Läs mer om hur du överklagar här:

Har du frågor angående avgifter?

Telefontider till avgiftshandläggare
0224-361 67

Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag 13-15
Torsdag 10-12

Alla måltider tillagas lokalt i Rungårdens kök.

Du kan själv vara med och påverka kvaliteten på din omvårdnad genom att lämna synpunkter på verksamheten samt att besvara de enkäter som personalen kan komma att hänvisa till.

Relaterat

Kontakt

Tallgården

Avdelning Linden
0292-719 69

Avdelning Loftet
0292-719 70

Sol Kjärman
Enhetschef
0292-719 40
sol.kjarman2@heby.se

Britt Brolen
Samordnare
0292-719 66
britt.brolen@heby.se

Övriga verksamheter

Sjuksköterskeexpeditionen
Sjuksköterska
0292-719 65

Tallgårdens kök
0292-719 62

Besöksadress
Gräsbovägen 4, Östervåla

 

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>