Tegelbacken

Tegelbackens vård- och omsorgsboende är beläget i Heby. På Tegelbacken finns ett vård- och omsorgsboende, en demensenhet för personer med demenssjukdom samt kommunens korttidsenhet. Vårdcentral och Apotek finns i närheten av Tegelbacken. I lokalerna finns tillgång till hårvård och massage för dig som önskar hjälp med detta.

Tegelbacken

Vid Tegelbacken har du många möjligheter till utevistelse med tillgång till stora uteplatser för dig som vill sitta ute och njuta av solen. Här finns också asfalterade och lättframkomliga promenadvägar i vacker omgivning.

För att erbjuda dig ett tryggt boende finns personal på plats dygnet runt. På boendet finns också sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut för dig som är i behov av detta.

Aktiviteter
Aktiviteter anordnas regelbundet för de som bor på Tegelbacken samt ibland också för anhöriga. Vilka aktiviteter som anordnas styrs utifrån önskemål från de som bor på enheten, som exempel kan nämnas aktiviteter med sång och musik samt olika former av rörelseträning.

Värdighetsgaranti
Du som bor på vård- och omsorgsboende i Heby kommun ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vår värdighetsgaranti innebär att du genom enskilda samtal och samtal i grupp (brukarråd) får möjlighet att framföra dina åsikter om hur din vardag ska se ut.

Inriktning
Äldre personer över 65 år med behov av personlig omsorg och service.Personer med diagnostiserad demenssjukdom.

Rum
Antal rum: 22
Storlek: 17-36 m2
Kök/Pentry: Nej

Avgifter

Hyra
Hyra utgår månadsvis, hyresbeloppet avgörs av rummets storlek. Du kan ansöka om bostadstillägg vid Pensionsmyndigheten tel. 0771-776 776.

Mat
Maten lagas lokalt i Tegelbackens kök av kommunens kostenhet. Du betalar en abonnemangsavgift för mat.

Omvårdnadsavgift
För dig som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden tillkommer en omvårdnadsavgift. Denna avgift är beroende av vilken inkomst du har.

Övriga verksamheter
Vid Tegelbacken finns utöver vård- och omsorgsboendet också kommunens korttidsenhet för dig som är i behov av rehabilitering samt för dig som är i behov av växelvård.

Kommunens hjälpmedelsförråd finns också vid Tegelbacken och du kan hämta ut och lämna in dina hjälpmedel här efter kontakt med sjukgymnast eller arbetsterapeut..

Den kommunala hemtjänsten för den södra kommundelen har också sina lokaler vid Tegelbacken.

Du behöver ett beslut från en biståndshandläggare för att få en plats på något av kommunens vård- och omsorgsboenden. Om du är i behov av ett boende och vill ansöka kontakta kommunens biståndshandläggare.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten. Läs mer om hur du överklagar här:

Har du frågor angående avgifter?

Telefontider till avgiftshandläggare
0224-361 67

Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag 13-15
Torsdag 10-12

Alla måltider tillagas lokalt i Tegelbackens eget kök.

Det är viktigt för oss att veta att du är nöjd med ditt boende och att du faktiskt får det stöd och den hjälp du behöver. Vi följer därför upp på olika sätt vad du tycker om ditt boende.

Du kan själv vara med och påverka kvaliteten på din omvårdnad genom att lämna synpunkter på verksamheten samt att besvara de enkäter som personalen kan komma att hänvisa till.

Länkar

Kontakt

Tegelbacken

Avdelning 2
0224-360 55

Avdelning 3 – inriktning demensvård
0224-360 53

Avdelning 1 – inriktning korttidsvård/växelvård
0224-360 54

Therése Siwertsson
Enhetschef
0224-360 51
Therese.Siwertsson@heby.se

Övriga verksamheter

Hemtjänst söder
Rose Fares
Enhetschef
0224-362 64
rose.fares@heby.se

Fysioterapeuter
Berit Eklöf
Samordnare
0224-361 31

Sjuksköterskor och Hemsjukvård
0224-360 00 vxl

Tegelbackens kök
0224-360 00 vxl

Besöksadress
Huddungevägen 2, Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>