Adoption

Det är familjerätten i kommunen som har hand om frågor som rör adoption

Så går det till

Det vanligaste i Sverige är internationell adoption, där man genom en adoptionsorganisation eller genom enskild adoption adopterar ett barn från ett annat land. Familjerätten i din hemkommun genomför då en medgivandeutredning om din lämplighet att adoptera. Det är sociala nämnden som fattar beslut om medgivande. För att få ett sådant medgivande måste man delta i en särskild föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Medgivandeutredningen ligger också till grund för beslutet som myndigheter i utlandet fattar. Ett medgivande gäller i två år efter beslut. När sökande valts ut som tänkbar adoptivförälder till ett barn har socialtjänsten ansvar för att pröva om vissa förutsättningar för adoptionen är uppfyllda. När det är klart kan nämnden ge sitt samtycke och adoptionsförfarandet fortsätta. Kommunen har ansvar för att följa upp en genomförd adoption. 

nalleNationell adoption är när ett barn som bor i Sverige adopteras här i landet. Det kan vara ett spädbarn vars biologiska förälder eller föräldrar vill lämna barnet för adoption. Den vanligaste typen av nationell adoption är en närståendeadoption, det vill säga adoption av ett barn till make, maka, eller registrerad partner. Den kan ske i samband med barnets födelse eller senare under barnets uppväxt.

Det här krävs för att få adoptera

Om du inte har adopterat tidigare finns de här kraven

  • Du ska gå en lagstadgad föräldrautbildning för adoption
  • Vara 25 år eller äldre
  • Vara ensamstående, gift eller ha ingått partnerskap

Socialstyrelsen rekommenderar dessutom att du inte ska vara mer än 42 år vid ansökningstillfället. Avsteg från detta kan förekomma vid särskilda skäl, till exempel biologiskt syskon till redan adopterat barn, adoption av känt släktingbarn eller om en av sökanden är något äldre än 42 år.

Kontakt

Familjerättssekreterare
0224-362 87
familjeratt@heby.se

Telefontid
Måndag 13.00–15.00
Onsdag 08.30–09.30
Fredag 08.30–09.30
Det går även bra att mejla och be om att bli uppringd så ringer vi upp så snart som möjligt

Eline Johansson
0224-361 27
eline.johansson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>