Ensamkommande barn och unga

Heby kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare s.k. ensamkommande barn och unga.

Enligt den överenskommelse som finns ska Heby kommun ta emot 28 barn och unga. 12 av dessa platser är asylplatser och 16 platser är PUT-platser (platser för barn och unga som fått uppehållstillstånd i Sverige). Kommunen ansvarar för att ordna boende, skola och en fungerande vardag för dessa barn och ungdomar.

Aktuellt

Utifrån den rådande flyktingsituationen i Sverige är alla avtalade platser fullbelagda såväl i Heby kommun som i Sveriges övriga kommuner. Migrationsverket anvisar nu ensamkommande barn och unga utöver avtal. Du kan läsa mer om den aktuella flyktingsituationen på Migrationsverkets webbplats.

Boende i Heby kommun

De ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Heby kommun får bo på HVB-hem alternativt i familjehem. I dessa hem får ungdomarna stöd och hjälp för att få en så bra grund som möjligt i det nya samhället.

Heby kommun söker kontinuerligt efter nya familjehem för dessa barn och ungdomar. Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem så hittar du information här.

 

Relaterat

Socialsekreterare ensamkommande barn och unga;

Mathilda Nyberg
mathilda.nyberg@heby.se

Mona Chasbavi
mona.chasbavi@heby.se

Sara Westlund
sara.westlund@heby.se

Pia Solberg
pia.solberg@heby.se