Frågor och svar om att vara familjehem

Vi söker vuxna som är intresserade av att lägga tid på att någon annans barn ska få det bra!

Vem kan bli familjehem?
Barn och ungdomar är olika och vi behöver därför familjehem som ser olika ut. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan, arbeta heltid eller deltid, eller vara hemarbetande. När vi letar efter familjehem söker vi familjer som stämmer så väl överens som möjligt med barnets behov. Om ni har egna barn är det också viktigt att de är positiva till att ett annat barn flyttar in i familjen. Att bli familjehem påverkar alla i familjen.

Hur blir man familjehem?
När vi placerar ett barn i familjehem har vi ett stort ansvar för att barnet får det bra. Därför gör vi en utredning av er familj. Utredningen är bland annat till för att vi tillsammans med er ska kunna se vilket barn som kan passa in i er familj. Vi lägger ner mycket arbete på att hitta rätt familj till barnen. Utredningen ska också visa vilka styrkor ni har och vilket stöd ni behöver från oss. Utredningen består av hembesök, intervju, samtal med referenter och utdrag ur socialregistret, Polisens misstanke- och belastningsregister samt Kronofogdemyndighetens och Försäkringskassans register.

Vad kan jag få för stöd?
Som familjehem lämnas ni aldrig ensamma. Ert uppdrag bygger på ett nära samarbete med en familjehemssekreterare, där vår uppgift är att finnas till hands. Vi har regelbunden kontakt i form av möten och telefonsamtal och ni är alltid välkomna att höra av er både om stora och små frågor. Vi erbjuder grundutbildning till alla blivande familjehem och regelbunden handledning. Ni har även möjlighet att delta i fortbildningar och temadagar, som vi informerar om.

Vad får jag för ersättning?
Heby kommun följer de rekommendationer som Svenska Kommuner och Regioner, SKR, ger när det gäller ersättningar till familjehem. Det utgår en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet är en ersättning för det uppdrag ni utför och omkostnadsersättningen ska täcka de kostnader ni har för barnet, till exempel för mat, del i bostad, kläder och resor.

Vad är det för skillnad mellan familjehem och jourhem?
Ett jourhem är en familj eller en vuxen som tar emot barn och ungdomar med kort varsel. Barnen stannar som längst sex månader under tiden som socialsekreteraren utreder vad barnet och föräldrarna behöver. Ett familjehem tar emot ett särskilt barn under längre tid. När barnet flyttar upphör uppdraget som familjehem.

Vet man hur länge barnet ska bo i familjehemmet?
Oftast kan vi inte säga hur länge ett barn kommer behöva bo i familjehem. Lagstiftningen säger att man alltid ska arbeta för en återförening mellan barnet och de biologiska föräldrarna och det är det målet vi strävar efter. I vissa fall, kan man ändå redan från början säga att barnet med största sannolikhet kommer att bli kvar i familjehemmet under sin uppväxt.

Hur ofta ska barnet träffa sina föräldrar?
Det är viktigt att barnet har kontakt med sina biologiska föräldrar men det går inte att säga att en planering gäller för alla barn. En överenskommelse om umgänget görs upp mellan socialtjänsten, familjehemsföräldrarna, de biologiska föräldrarna och barnet utifrån barnets behov. Det är viktigt att det finns en regelbundenhet så att barnet veta att det ska träffa sina föräldrar och när.

Behöver barnet eget rum?
Ja, det är ett krav.

Måste man bo i samma kommun som barnet?
Nej, det behöver man inte. Men i första hand försöker vi hitta familjer relativt nära Heby för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk (främst biologiska föräldrar) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet/barnet.

Måste någon av familjehemsföräldrarna vara hemma?
Det beror på vilket stöd barnet behöver. Om barnet är större kan familjehemsföräldrarna vara hemma under en period de tider som barnet inte är i skolan. När det gäller små barn är det vanligt att någon är hemma en tid.

 

Relaterat

Kontakt

Vickie Ädel
Familjehemssekreterare
0224-361 08
vickie.adel@heby.se

Pia Granlund
Familjehemskonsulent
0224-362 45
pia.granlund@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>