Faderskap

Familjerätten hjälper dig

När barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet bekräftas i en formell handling. Det är först efter att faderskapsbekräftelsen är undertecknad som barnets juridiska rättigheter, till exempel arvsrätt och rätt till faderns efternamn, börjar gälla.

Så går det till
En faderskapsbekräftelse skrivs hos familjerätten, där handlingen också arkiveras. I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni som föräldrar skriva dokument om gemensam vårdnad. Faderskapsbekräftelsen kan också skrivas på innan barnet är fött. Bekräftelsen gäller från att familjerätten har fått meddelande från Skatteverket om att barnet har fötts.

Om ni inte är överens
Om ni som föräldrar är sammanboende och är överens om att barnet är ert gemensamma är faderskapsbekräftelsen en enkel procedur. Om ni inte lever tillsammans eller när det är oklart vem som är barnets far krävs mer omfattande uppgifter och information innan man kan fastställa faderskapet.

Om ni är överens om faderskapsfrågan, sammanboende och skrivna på samma adress

Siv Hedlund
Telefontid:
Måndag-onsdag 9.00–11.00
0224-361 94
siv.hedlund@heby.se

Om ni är skrivna på skilda adresser eller om det finns tveksamheter gällande faderskapsfrågan

Telefontid:
Måndagar 13.30–16.00
Onsdagar 09.00–11.00

Eline Johansson
0224-361 27
eline.johansson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>