Beroendeteamet

Ett beroende påverkar inte enbart personen om har beroendet utan även anhöriga och de som finns runt omkring. Vi tror på individens egna resurser och på er förmåga att lösa svårigheter tillsammans. Vi vet dock att det är en tuff resa att bli fri från ett beroende och att man ofta behöver stöd i detta.

Beroendeteamet arbetar med behandling och stödinsatser på uppdrag av utredande socialsekreterare. Man kan även vända sig till oss direkt för att få råd och stöd kring riskbruk, missbruk och beroende. Vi finns till både för den som har egna problem men även för anhöriga.

Hur gör jag om jag behöver stöd?

Enskilda anhörigsamtal – rådgivande samtal i begränsad omfattning kan ges av beroendeteamet till anhöriga utan biståndsbeslut (cirka 5 samtal). Har anhöriga behov av behandling (till exempel anhörigveckor på behandlingshem eller utökade samtal hos beroendeteamet) eller utbildning (t.ex. CRAFT) för anhörigproblematik ska ansökan och utredning göras hos socialsekreterare.

Besök hos oss är kostnadsfria.

Vi har tystnadsplikt.

Relaterat

Välkommen att kontakta oss

Vi nås på telefon 0224-360 25
måndag-fredag 08.00–09.30

Är vi upptagna går det bra att lämna ett meddelande, så kontaktar vi er.

Det går också bra att mejla: beroendeteamet@heby.se