Färdtjänst och parkeringstillstånd

Väg och skyltar

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för personer som på grund av funktionshinder, som bedöms vara längre än tre månader och har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresor samordnas som regel med andra resenärer.

För att kunna åka färdtjänst krävs att du blir beviljad det. I Heby kommun är det biståndshandläggare som handlägger ärenden om färdtjänst.

Hur gör jag om jag vill ansöka om färdtjänst?

För att ansöka om färdtjänst skickar du in en ansökningsblankett (den finns här nedan). Tillsammans med din ansökan är det bra om du skickar med ett läkarintyg, det finns specifika läkarintyg, kontakta din vårdcentral för mer information gällande det. Har biståndshandläggaren inte träffat dig tidigare kan det ibland, efter att ansökan inkommit, göras ett hembesök för att få mer information om dig och dina behov, ibland görs detta via ett telefonsamtal. Biståndshandläggaren utreder sedan om du har rätt till färdtjänst.

Lagen som biståndshandläggaren utgår ifrån i utredningarna är Lag (1997:736) om färdtjänst. Om du rätt till färdtjänst får du hem ett beslutsmeddelande där det står hur länge ditt beslut gäller. Du måste själv hålla koll på när ditt färdtjänsttillstånd går ut och om du vill ha fortsatt färdtjänst måste du i god tid innan tillståndet upphör lämna in en  ny ansökan.

Bedöms du inte ha rätt till färdtjänst har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du tillsammans med ditt beslut hem i brevlådan.

Ledsagare och medresenär

Om du inte kan genomföra en färdtjänstresa på egen hand med den hjälp som föraren kan tillhandahålla kan du ansöka om ett färdtjänsttillstånd med ledsagare. Behovet av ledsagaren ska då vara under själva färdtjänstresan, inte vid resmålet. Den person som följer med dig som ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad.

Om du inte är beviljad ledsagare kan en person följa med dig som medresenär.

Avgifter och regler kring färdtjänsten i Heby kommun

Färdtjänst kan du åka inom hela Heby kommun och även sex mil utanför kommungränsen. Vill du åka längre bort måste du ansöka om någonting som kallas Riksfärdtjänst. Mer om det kan du läsa här. Om du behöver åka färdtjänst inom en annan kommun än Heby kan du ansöka om någonting som kallas Resor i annan kommun. För mer information kring det kan du kontakta en biståndshandläggare.

Färdtjänst taxan är i tre olika delar:

  • Resor inom kommunen: 75% tillägg på ULs kontantpristaxa (för resa inom en zon). I dagsläget är kontantpristaxan 37 kronor vilket innebär en kostnad på 65 kronor för färdtjänstresa inom kommunen.
  • Resor utanför kommunen: 75% tillägg på ULs kontantpristaxa (för resor över två zoner) samt ett tillägg per påbörjad mil utanför kommunens gräns på 20 kronor. I dags läget är kontantpristaxan för resor inom två zoner 74 kronor vilket innebär en kostnad på 130 kronor + 20 kronor/mil utanför kommunens gräns för färdtjänstresa utanför kommunen.
  • Arbetsresor – samma som kostnaden för att resa med kollektivtrafik (månadskort).

Om du är beviljad färdtjänst med ledsagare så åker ledsagaren med gratis. Medresenär betalar samma avgift som du själv gör.

Ett färdtjänsttillstånd omfattar inte alla typer av resor så som exempelvis resor i tjänsten, till och från skolan, för asylsökande flyktingar eller resor inom olika verksamheter.

För att åka till och från sjukhus, vårdcentral eller Folktandvården får inte färdtjänst användas. Vid dessa resor kan du istället åka Sjukresor som är en annan form av resa och som Region Uppsala län ansvarar över. Kontaktuppgifter till deras hemsida finner du här nedan.

Beställning av resa

Det är Västupplands Taxi som kör färdtjänstresor i Heby kommun. För att göra en bokning av en resa kontaktar du dem.

Bor du i norra delen av kommunen ringer du på telefonnummer: 0292 – 712 20

Bor du i södra delen av kommunen ringer du på telefonnummer: 0224 – 302 75

Arbetsresor – vad är det?

Arbetsresor är, precis som färdtjänsten, en form av kollektivtrafik. Klarar du inte av att åka allmänna kommunikationsmedel till ditt arbete, studier eller daglig sysselsättning enligt LSS-lagstiftningen kan du har rätt till detta. För att göra en ansökan kring detta tar du en kontakt med en biståndshandläggare (se kontaktuppgifter här ovanför till höger).

Parkeringstillstånd

Ett parkeringstillstånd är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna när det gäller parkering på gator och allmänna platser inom landet.

Du som är folkbokförd i Heby kommun och har stora svårigheter att förflytta dig mer än en mycket kort sträcka, kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera på platser med bättre tillgänglighet.

Bedömningen av rätten till ett parkeringstillstånd grundar sig på din förflyttningsförmåga och rörelsehindret får inte vara kortvarigt. Svårigheter som t.ex. att bära och ta sig in och ut i bilen är inte grund för ett parkeringstillstånd.

Om du inte kör själv, utan bara är passagerare kan du i undantagsfall också få parkeringstillstånd. Det gäller dock bara om du förutom ditt rörelsehinder har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under den tid din förare parkerar bilen.

Tillståndet är personligt och får bara användas av dig. 

Ansökan gör du till biståndshandläggare i kommunen. För att kunna utreda och behandla din ansökan krävs ett läkarintyg, ett väl liknande nytaget foto i passformat samt din namnteckning på både ansökan och vid fotot. Ansökningsblankett finner du här nedan. Vid behov kan handläggaren begära ett kvitto när fotot togs för att styrka att fotot är nytaget.

Handikappskylt

Relaterat

Kontakt

Ansökan om färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning eller ett psykiskt funktionshinder:

Telefontid
Måndag–tisdag, torsdag–fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00–14.00
Är du född dag 1-16 under månaden ringer du 0292-719 55
Är du född dag 17-31 under månaden ringer du 0224-362 22
I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se

Du som är äldre eller/och har ett funktionshinder:

Telefontid
Måndag–tisdag, torsdag–fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00–14.00
Är du född dag 1-10 under månaden ringer du 0224-361 88
Är du född dag 11-20 under månaden ringer du 0292-717 62
Är du född dag 21-31 under månaden ringer du 0224-362 20
I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se


Vid ansökan om arbetsresor

Du som har en funktionsnedsättning eller ett psykiskt funktionshinder:

Telefontid
Måndag–tisdag, torsdag–fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00–14.00
Är du född dag 1-16 under månaden ringer du 0292-719 55
Är du född dag 17-31 under månaden ringer du 0224-362 22
I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se


Vid ansökan om parkeringstillstånd

Telefontid
Måndag–tisdag, torsdag–fredag 08.30–10.00
Onsdag 13.00–14.00
Oavsett när du är född ringer du
0224-362 20 eller 0224-361 88
I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se


Heby kommuns växeln
0224-360 00

Besöksadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Storgatan 3, Heby

Postadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten
Heby Kommun
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>