Boendestöd

Vad är boendestöd?
Boendestöd riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatsen är frivillig och finns genom socialtjänstlagen. Ansökan om boendestöd kan vara muntlig eller skriftlig och görs av den som söker stödet direkt till Heby kommuns biståndshandläggare. Boendestödet är kostnadsfritt och behovet av stöd prövas individuellt av biståndshandläggare utifrån individens livssituation.

Boendestödet kan exempelvis innebära

  • coaching med att klara av vardagssysslorna, att finna en struktur i vardagen
  • motivationssamtal
  • stöd i kontakter med myndigheter
  • mentalt stöd eller bollplank gällande de flesta situationer i livet
  • råd om vart man kan vända sig i samhället vid olika svårigheter och behov
  • hjälp i att hitta strategier för att hantera sin livssituation

Boendestödet arbetar med fokus på att stärka och utveckla det som fungerar i brukarens vardag. Tillsammans med individen försöker man komma fram till vad som behövs för att vardagen ska fungera.

Boendestödet inom socialpsykiatrin ska ske i samarbete med brukaren, stödet är coachande och motiverande. Personalen inom boendestöd har olika kompetenser. Vi försöker anpassa boendestödjaren efter behovet hos den enskilda brukaren.

Varför boendestöd?

Genom insatser i hemmet och närmiljön får individen stöd i att bo kvar i hemmet, ett fungerande vardagsliv och delaktighet i samhället och i det egna nätverket. Boendestödet ska ge mer trygghet och självständighet. Vi strävar efter att alla ska känna sig behandlade med värdighet.

Boendestödet ska utgå från individens rätt till självbestämmande och att utveckla ett ansvar för sitt eget liv. Tanken är att individen ska vara delaktig i alla moment.

Vi ska:

  • utgå från brukarens hela sociala situation för att se vilka förmågor behöver utvecklas. Detta görs tillsammans med brukaren genom en individuell plan för vårt gemensamma arbete
  • genom individuellt utformade modeller gemensamt arbeta mot ett uppsatt mål
  • arbeta tillsammans med individen för att denne ska bli så självständig som möjligt. Vi ska utforska vilka färdigheter det är som behöver utvecklas
  • lyfta fram och utveckla brukarens förmåga att ta ansvar för sitt eget liv

Relaterat

Kontakt

Boendestöd
070-204 26 36

Vid synpunkter/klagomål kontakta
Mattias Johansson
Samordnare/boendestödjare
070-204 26 36
mattias.johansson@heby.se

Biståndshandläggare
Telefontid
Måndag–fredag 08.30-10.00
Är du född dag 1-16 under månaden ringer du 0292-719 55
Är du född dag 17-31 under månaden ringer du 0224-362 22
I övrigt kan du lämna meddelande så ringer vi dig så snart vi kan.
bistandsenheten@heby.se

Postadress
Vård och Omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten
Heby Kommun
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>