Daglig Verksamhet enligt LSS

Vad är daglig verksamhet?
Daglig verksamhet är en deltidssysselsättning för personer som fått ett beslut på daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att veta mer om hur du ansöker eller ansöka kan du klicka här. Inom daglig verksamhet finns flera intressanta arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter. Vi strävar alltid efter att, så långt det är möjligt, tillgodose dina önskemål och intressen. De olika verksamheterna har ett varierat innehåll för att du ska få möjlighet att hitta det som passar dig bäst men på alla arbetsplatser får du:

  • en trygg arbetsplats
  • social träning
  • möjlighet till utveckling
  • positiva upplevelser
  • tillgång till professionell och erfaren personal
  • trevliga arbetskamrater

Verksamheterna är alla anpassade så att du på ett bra sätt får möjlighet att ta del av information, arbetsuppgifter och möten med andra. För dig som har behov av att gå undan en stund finns även den möjligheten. Alla insatser utgår ifrån din genomförandeplan där du själv får vara delaktig att utforma och anpassa dina arbetsdagar efter dina behov. Målet med alla verksamheter är att skapa stimulerande dagar där du får utvecklas i den takt du vill. Vi sätter tillsammans med dig upp mål för att du ska få möjlighet att nå dit du vill. Tillsammans arbetar vi sedan för att nå dessa mål.

Vad händer när du fått beviljad daglig verksamhet?
När du blivit beviljad daglig verksamhet tar vi kontakt med dig eller din företrädare för att boka in ett första möte.
På detta möte pratar vi om:

  • vad du arbetat med tidigare
  • vad du skulle vilja arbeta med
  • vilket stöd du behöver i ditt arbete
  • vilka verksamheter som finns inom daglig verksamhet

Vi bokar även in en ny träff. På den träffen får du göra studiebesök i våra verksamheter.
Efter studiebesöket får du gå hem och fundera på vad du tycker passar dig bäst.
Du och den du gör studiebesöket med kommer tillsammans fram till om du ska ringa och meddela hur du vill göra eller om du vill att personen du gjort studiebesök med ska ta kontakt med dig.

Att arbeta i flera verksamheter
Om du under studiebesöket tycker att flera verksamheter verkar roliga har du möjlighet att arbeta på flera verksamheter. Då får du ett individanpassat schema där du har arbetstid i flera verksamheter. Om du väljer att enbart arbeta på en verksamhet kan du, i mån av plats, byta verksamhet när någonting annat känns mer intressant.

Kurser inom daglig verksamhet
Som en del i den dagliga verksamheten erbjuds du att gå på olika kurser. Dessa kurser leds av personal i verksamheterna och leder inte till betyg eller liknande. Kurserna skapas utifrån intresse hos deltagarna och beroende på vad kursen handlar om kan det se olika ut. Kurserna är för att du ska få möjlighet att prova på och lära dig nya saker. varje kurs är under en begränsad tid men kan återkomma vid stort intresse. Beroende på antalet anmälningar kan ett en del anmälda deltagare behöva gå kursen vid ett senare tillfälle.

Skola
Som deltagare inom daglig verksamhet kan du under arbetstid gå i skolan för att studera.
Mer info om lärvux/komvux hittar du här.

Inflytande och delaktighet
Alla verksamheter har möten där deltagarna i verksamheten får lyfta de frågor som känns viktiga. Dessa frågor tas sedan med och diskuteras på brukarråd där deltagare från alla verksamheter träffas för att framföra och diskutera frågor som rör verksamheterna. Dessa möten sker tillsammans med aktivitetspedagog.

 

En människa med funktionsnedsättning är egentligen inte en människa med särskilda behov utan en människa med vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

Relaterat

Kontakt
Titti Östensson
Enhetschef
0224-36199
titti.ostensson@heby.se

Kontakt i brukarfrågor:
Mariana Åhnberg
Stödpedagog
0224-36068
mariana.ahnberg@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>