DV-Röster

DV-Röster tar daglig verksamhet in i framtiden genom att förlägga daglig verksamhet till internet. Här arbetar du tillsammans med dina kollegor och handledare för att just det du tycker är viktigt ska få en möjlighet att bli hörsammat för din omgivning. Genom den nätbaserade plattformen ges du möjlighet att skapa debatt, skriva om dina intressen, spela in podcast och göra musik. Allt utifrån vad du tycker är viktigt och roligt. På DV-Röster får du möjlighet att bevaka nyheter och skriva om det som är rynkande färskt. Till skillnad från andra tidningar inom daglig verksamhet, där det kommer några nummer per år, är DV-Röster ständigt aktuell och ständigt uppdaterad. Som reporter på DV-Röster ges du möjlighet att visa vem du är för omvärlden. Målet med DV-Röster är att ge en målgrupp som kanske inte alltid hörs och syns möjligheten att synas och höras.

Hur arbetar vi?
Vi arbetar aktivt för att alla deltagare ska utvecklas i stort och smått. Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner och mål kring arbetet vilket skapar trygghet och en känsla av att lyckas. Vi erbjuder även gemensamma aktiviteter i andra verksamheter för att skapa varierade, roliga och händelserika arbetsdagar.

Du hittar oss här: DV-Röster

Kontakt
Ramsjövägen 10, Morgongåva
0224-363 50