Gruppbostad, stödboende enl LSS

Gruppbostad och stödboende enligt LSS

Heby kommun är huvudman för verksamheten.

I driftsåtagandet ingår att ge ett gott stöd och en god service samt omvårdnad. Verksamheterna bedrivs utifrån de mål och riktlinjer som följer av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vi arbetar för att de boende ska få individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov.

Gruppbostad enligt LSS

På alla gruppbostäder har du tillgång till personal dygnet runt. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg i hemmet genom livets alla faser och skeden. Vi arbetar aktivt för att din boendemiljö ska vara en plats för återhämtning och aktivitet. Vi arbetar för att din boendemiljö ska ge dig rätt förutsättningar för kommunikation, socialt umgänge och en meningsfull fritid.

Du är själv med och formar den omsorg och det stöd du behöver utifrån dina förutsättningar och förväntningar. Hos oss arbetar personal med lång erfarenhet och med god förståelse kring funktionsnedsättningar.

Vi har en gruppbostad i Morgongåva och två gruppbostäder i Heby.

Vi arbetar tillsammans med sjuksköterskor, dietist, arbetsterapeut, pedagog och fysioterapeut för att dina möjligheter att nå dit du vill ska bli så stora som möjligt.

Stödboende enligt LSS

Stödboende är för dig som klarar mycket i vardagen självständigt men som behöver stöd i specifika moment. På ett stödboende planerar du och personal tillsammans in de besök personalen gör hos dig. Stödet kan exempelvis vara att personal stöttar i matlagning, städning eller vid tvätt. Till skillnad från en gruppbostad bor du som har stöd från ett stödboende i egen lägenhet som du hyr av Hebygårdar eller privat fastighetsägare. Lägenheten bör ligga i närheten av stödboendet för att du ska kunna få det stöd du behöver.

På kvällarna finns möjlighet att komma och umgås i den gemensamma lägenheten som kallas för ”baslägenheten”. Där kan du spela spel, fika eller bara umgås. På helgerna åker stödboendet ofta på aktiviteter där du får möjlighet att följa med.

På ett stödboende är målet att du ska få möjlighet att klara dig så självständigt som möjligt och förhoppningsvis behöva mindre stöd än när du fick insatsen. Alla insatser sker utifrån ditt behov av stöd och alla insatser individanpassas för att ditt mål ska uppnås.

Hon oss arbetar hängiven, erfaren och kompetent personal för att du ska få största möjliga chans att bli så självständig som möjligt. Har du ett större stödbehov finns möjlighet till detta på en gruppbostad.

Våra stödboenden finns i Morgongåva och i Östervåla.

Vi arbetar tillsammans med sjuksköterskor, dietist, arbetsterapeut, pedagog och fysioterapeut för att dina möjligheter att nå dit du vill ska bli så stora som möjligt. Vår målsättning är alltid att du ska trivas och få möjligheten att växa utifrån dina individuella mål och förutsättningar.

 

Mer information om gruppbostad och stödboende:

Relaterat

Enhetschef
Magdalena Hansson
tel: 0224-360 03
Magdalena.Hansson@heby.se

Kontakt i frågor om Allén och Kullen.

Avdelningschef
Titti Östensson
tel: 0292-719 50
Titti.Ostensson@heby.se

Kontakt i frågor om Hembygden, Tegelbruksvägen, Torngatan.

Aktivitetspedagog
Robin Fält
tel: 0224-360 68
Robin.Falt@heby.se

Kontakt i frågor om pedagogik, metod och brukarfrågor.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>