Kontaktpersoner, kontaktfamilj enl, LSS

Uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj enligt LSS för personer med funktionsnedsättning.

Kontaktperson
Att vara kontaktperson innebär:
Att man är en medmänniska/kompis för att minska den sociala isoleringen som lätt kan uppstå när man har ett funktionshinder. Det finns inga krav på någon särskild yrkeskompetens. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse att hjälpa och stötta andra människor. Som kontaktperson underlättar man för den funktionshindrade att leva ett självständigt liv.
Att vara kontaktperson fungerar i princip som ett ”vanligt” vänskapsförhållande.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem. Kontaktfamiljen fungerar som en möjlighet till avlastning för den egna familjen och är ett mycket uppskattat stöd. I de flesta fall är det barn och ungdomar som kan ha behov av en kontaktfamilj, vanligtvis en helg per månad. Som kontaktfamilj är det viktigt att du/ni har en stabil livssituation och har tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn eller ungdom som har behov av hjälp och stöd.

Ersättning
Som kontaktperson och kontaktfamilj är ersättningen uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel.
Arvodets storlek baseras på uppdragets art och omfattning.
Omkostnadsdelen är till för att täcka de utgifter du har i samband med uppdraget.
Ersättningsnivån baseras på SKR:s (Svenska Kommuner och Regioner) rekommendationer och är lika över hela Sverige.

Har du en funktionsnedsättning och vill ansöka om insatsen kontaktperson, klickar du på fliken ”funktionsnedsättning” och vidare på fliken ”ansökan om insatser”.

Kontakt

Ulrika Högmark
Kontaktsekreterare
0224-360 97
ulrika.hogmark@heby.se

Birgitta Stranius
Kontaktsekreterare
0224-360 74
birgitta.stranius@heby.se

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>