Personlig assistans enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning, är under 65 år, och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personlig assistans är i Sverige en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS och infördes 1 januari 1994. Personen som utför insatsen kallas för personlig assistent. Målet med insatsen är att personen ska kunna ”leva som andra” i samhället och ha ”goda levnadsvillkor”

Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Det handlar om att du behöver hjälp med dina grundläggande behov, t ex att få hjälp med personlig hygien, att äta, att klä sig, att förflytta dig samt att kommunicera med andra.

Ansökan om insatser enligt LSS

Hur ansöker jag om personlig assistans?
Insatsen kan sökas av dig som är under 65 år, men du behåller rätten till assistans efter 65 år. Har du behov av assistans mer än 20 timmar per vecka för dina grundläggande behov görs en ansökan om statlig assistansersättning hos Försäkringskassan.

Du kan få personlig assistans för att få hjälp med grundläggande behov och övriga personliga behov. Personlig assistans innebär att ett antal personer hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Assistenterna hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning. Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Du bestämmer själv hur stödet ser ut
Assistansen ska vara utformad efter dig och det du behöver. Du ska själv får välja vem som ska vara din assistent och hur stödet ska se ut, så långt som det är möjligt. Både vuxna och barn kan få personlig assistans.

Du kan få hjälp med

  • andning
  • personlig hygien
  • att klä på och av dig
  • att äta
  • att kommunicera med andra

För att veta mer om hur du ansöker eller ansöka kan du klicka här
För dig som behöver mer än 20 timmar assistans per vecka fattar Försäkringskassan beslutet.

När du blivit beviljad personlig assistans väljer du vem som ska utföra assistansen

Du kan välja:

• Kommunen, Kommunens utförare gällande personlig assistans enligt LSS är Nordisk assistans hem och LSS
• privat utförare
• egen regi

Relaterat