Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra största ohälsoproblem. Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ett lidande för den enskilda individen och hennes eller hans närstående anhöriga, varav många är barn.

Har du en psykisk ohälsa eller är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom kan du vända dig till kommunens samordnare för boendestöd för stöd och rådgivning.

Kontakt

Mattias Johansson
Samordnare boendestöd
070-204 26 36
mattias.johansson@heby.se