Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra största ohälsoproblem. Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ett lidande för den enskilda individen och hennes eller hans närstående anhöriga, varav många är barn.

Har du en psykisk ohälsa eller är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom kan du vända dig till kommunens psykiatrisamordnare för stöd och rådgivning.

Kontakt
Psykiatrisamordnare
Ylva Backman
Tel. 0224 360 18
Ylva.backman@heby.se