Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i sitt dagliga liv.

Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

LSS
Lagen finns till för att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska få stöd i det dagliga livet. Den kan gälla för dig som har:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • En större begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder
 • Varaktig funktionsnedsättning (som inte beror på normalt åldrande), som gör det svårt att klara vardagen om dina behov inte tillgodoses på något annat sätt. Detta är en förenkling av lagtexten – lagen i sin helhet kan du läsa till höger på sidan.

Insatser enligt LSS

 • Rådgivning och annat personligt stöd (ges av landstinget)
 • Personlig assistans utförs av entreprenör
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
Funktionsnedsättning

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>