Regnbågen

Passar dig som behöver mycket stöd och omvårdnad på ditt jobb. Vi finns i alldeles nyrenoverade stora fina lokaler i Heby.

Vi arbetar med upplevelser via de olika sinnena och kommunicerar med hjälp av tal, bilder Pecs scheman, tecken som stöd och Ipad som hjälpmedel.

Aktiviteter som vi erbjuder är bland annat, vita rummet för avslappning, musik, bad, massage, promenader, utflykter, bakning, bollhav, sopsortering åt dagliga verksamheter och boenden, gymnastik i gymnastiksal, Lärvux (skola för de som vill), städning av våra lokaler, tvätta/städa minibussen. Vi går ofta promenader med Stinsens hunddagis då deltagarna får möjlighet att hålla i en hund.

Övrig tid fylls med lättare legojobb, rita/pyssla, snickra och demontera el produkter. Det finns även möjlighet att jobba vid datorn.

Vi har ett bra samarbete med Habiliteringen för att kunna tillgodose deltagarnas olika behov av hjälpmedel.

På Regnbågen har vi schemalagda arbetsuppgifter måndag-fredag.

Här trivs man om man har stora behov av fasta rutiner och handledning.

 

Regnbågens budskap är global mångfald.
Alla människor på jorden, oavsett ras, kön, sexuell läggning, utbildning och så vidare har lika värde.
Alla färger är lika viktiga i regnbågen!
Regnbågen finns som flagga, där de olika färgerna ofta representerar värden som mångfald, inkluderande, hopp och längtan.
Kampen för lika rättigheter och lika möjligheter, kamp om identitet och stolthet.

regnbåge

Kontaktuppgifter
Huddungevägen 3, Heby
0224-360 33