Gruppbostad, stödboende enl LSS

Heby kommun är huvudman för verksamheten.

I driftsåtagandet ingår att ge ett gott stöd och en god service samt omvårdnad. Verksamheterna bedrivs utifrån de mål och riktlinjer som följer av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vi arbetar för att de boende ska få individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov.

Till exempel hjälp med att:

äta, dricka och förflytta sig, sköta personlig hygien och klä sig, sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp, kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering, göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg, planera framåt, hälso- och sjukvård , inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel och den tandvård som den enskilde behöver tillgänglig, samt se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls.

Vi arbetar för att omvårdnaden ska – ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga, – kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den svarar upp mot den enskildes aktuella situation, och – noggrant planeras, dokumenteras och följs upp.

Vi arbetar för att de boende ska uppleva:

  • att de bestämmer över innehåll och utförande,
  • ett bra bemötande, kontinuitet, valfrihet, trygghet, självbestämmande, integritet och lyhördhet och
  • att de har tillgång till tydlig och förståelig information.

Även:

  • att de boende med hjälp av kognitiva hjälpmedel ska ha tillgång till dessa, och
  • att de boendes hälsa ska främjas genom ett aktivt hälsoarbete omkring kost och motion samt
  • att de boende utifrån behov och önskemål ska kunna utöva en aktiv fritid.

Alla insatser utgår ifrån den boendes egen kapacitet och förmåga.

Enhetschef
Magdalena Hansson
tel: 0224-36003
Magdalena.Hansson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>