Om barn far illa

Känner du oro för att ett barn eller ungdom far illa eller har problem? Våga reagera! Du kan först ringa och rådfråga oss om du är osäker på vad du bör göra.

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Barn far illa när de utsätts för t.ex. psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse i föräldraskap, missbruk, självskadebeteende eller upplever våld i hemmet.

Om du känner oro för att ett barn far illa kan du ringa och fråga oss till råds eller göra en anmälan. Du kan givetvis också ringa för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör ditt eget barn eller andras. Det är viktigt att du i detta läge inte uppger barnets eller familjens namn. Då kan vi bli skyldiga att ingripa trots att du inte är införstådd med detta.

Du behöver inte ha tydliga bevis eller bekräftade uppgifter för att kontakta oss om ett barn far illa. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Det är vår uppgift att ta reda på hur situationen är, om ärendet ska utredas vidare samt vilket stöd eller skydd som barnet i så fall kan behöva.

Det går även att göra en anmälan skriftligen, per e-post, brev eller fax. Tänk på att om du gör en anmälan med e-post är du inte anonym.

Kontakt

Mottagningen
0224-360 30
Fax 0224-312 87

Efter kontorstid
Socialjouren Uppsala
018-15 00 00

Postadress
Heby Kommun
IFO – Barn och familj
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>