Personligt ombud

Vem kan få Personligt ombud?

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som grundar sig i en psykiatrisk diagnos eller psykisk ohälsa kan få ett personligt ombud.

Stödet kan sökas direkt av dig eller av annan person i samråd med dig.

Det personliga ombudet verkar som stöd för dig i kontakter med olika myndigheter, till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vad gör det Personliga ombudet?

Det personliga ombudet arbetar på personens uppdrag och kan bland annat:

  • stödja i kontakten med olika myndigheter och vården tillsammans med personen
  • formulera behovet av vård, stöd, rehabilitering och sysselsättning
  • tillsammans med personen se till att det stöd och olika insatser planeras, samordnas och genomförs

Bra att veta:

Personligt ombud

  • tar hänsyn till din funktionsnedsättning
  • har kunskap om hur samhällets olika verksamheter fungerar och arbetar tillsammans med dig som har behov av stödet
  • kan vara stöd under en begränsad tid
  • är inte en myndighetsperson och kan inte besluta om insatser, vård eller behandling
  • personligt ombud har tystnadsplikt och är kostnadsfritt
  • personligt ombud är anställd av Heby kommun

Relaterat

Kontakt

Therese Eriksson
Personligt ombud
0224-361 15
therese.eriksson@heby.se

Besöksadress
Storgatan 3, Heby

Postadress
Vård och omsorgsförvaltningen
Heby kommun
744 88 Heby