Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, narkotika, spel om pengar eller känner någon som har det? Heby kommun erbjuder stöd och behandling till dig som behöver och vill ha hjälp.

Hur fungerar vården?
Kommunen och landstinget samarbetar när det gäller vård till personer med missbruk och beroende av alkohol, narkotika och/eller spel om pengar.

Kommunens socialtjänst ansvarar för den icke-medicinska vården och har det yttersta ansvaret för att personer med missbruk och beroende av alkohol, narkotika och/eller spel om pengar får det stöd och den behandling de behöver. Socialtjänstens ansvar regleras i Socialtjänstlag(SOL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Landstinget ansvarar för den medicinska vården av missbruk och beroende vilket omfattar abstinensbehandling (avgiftning) och annan läkemedelsbehandling.

Vilken vård kan jag få?
Inom öppenvården i Heby kommun finns olika former av stöd och behandling till dig med alkohol- narkotika- och/eller spelproblem. Inom öppenvården går det även att få stöd som anhörig till en person med missbruk och beroende.

Om öppenvård inte räcker till?
Ibland räcker kanske öppenvårdsinsatser inte till. Du kan då ansöka om slutenvårdsbehandling på ett behandlingshem eller ett stödboende.

Hur kan jag få vård?
Behöver du råd och vägledning eller vill ansöka om stöd och behandling kontaktar du någon av våra socialsekreterare på socialtjänstens vuxenenhet i Heby.

De flesta insatserna hos socialtjänsten är biståndsbedömda. Det betyder att det görs en utredning där socialsekreteraren ställer frågor om ditt förhållande till alkohol, droger och spel om pengar samt om din livssituation i övrigt. Tillsammans med din socialsekreterare kommer du som söker vård fram till vilken eller vilka insatser som passar bäst.

Hur lång tid tar det?
I socialtjänstlagen står det att en utredning ska hanteras skyndsamt. Vi utreder så skyndsamt som möjligt, dock utan att det går ut över kvalitén på utredningen. Det viktiga är att du som ansöker får rätt stöd och behandling.

Beroendeteamet
Beroendeteamet arbetar med behandling och stödinsatser på uppdrag av utredande socialsekreterare. 

För dig som har en anställning
Du som har en anställning ska i första hand vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig och ska se till att du får den vård och behandling du kan komma att behöva.

hej lätt

Relaterat

Kontakt

Vuxenenheten
Mottagningen – Vuxen
0224-363 64

Louise Lilliesköld
1:e socialsekreterare/teamledare
0224-360 05
louise.lillieskold@heby.se

Marlene Östlund
0224-361 52
marlene.ostlund@heby.se

Elin Johansson
0224-362 88
elin.johansson@heby.se

Niklas Lodén
0224-362 79
niklas.loden@heby.se

Jenny Johnsson
Enhetschef
0224 362 78
jenny.johnsson@heby.se

Beroendeteamet
0224-360 25
beroendeteamet@heby.se

Besöksadress
Vård- och omsorgsförvaltningen
Blå huset
Storgatan 3, Heby

Postadress
Vård- och omsorgsförvaltningen
Heby kommun
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>