Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, narkotika eller känner någon som har det? Heby kommun erbjuder stöd och behandling till dig som behöver och vill ha hjälp.


Hur fungerar vården?
Kommunen och landstinget samarbetar när det gäller vård till personer med missbruk och beroende av alkohol och/eller narkotika.

Kommunens socialtjänst ansvarar för den icke-medicinska vården och har det yttersta ansvaret för att personer med missbruk och beroende av alkohol och/eller narkotika får det stöd och den behandling de behöver. Socialtjänstens ansvar regleras i Socialtjänstlag (SOL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Landstinget ansvarar för den medicinska vården av missbruk och beroende vilket omfattar abstinensbehandling (avgiftning) och annan läkemedelsbehandling.

Vilken vård kan jag få?
Inom öppenvården i Heby kommun finns olika former av stöd och behandling till dig med alkohol- och/eller narkotikaproblem. I vår öppenvårdsbroschyr kan du läsa mer om vilka insatser kommunen erbjuder. Inom öppenvården går det även att få stöd som anhörig till en person med missbruk och beroende.

Om öppenvård inte räcker till?
Ibland räcker kanske öppenvårdsinsatser inte till. Du kan då ansöka om slutenvårdsbehandling på ett behandlingshem eller ett stödboende. I regel krävs det att du som ansöker om slutenvård redan har försökt med vård i öppenvårdsregi.

Hur kan jag få vård?
Behöver du råd och vägledning eller vill ansöka om stöd och behandling kontaktar du någon av våra socialsekreterare på socialtjänstens vuxenenhet i Heby.

De flesta insatserna hos socialtjänsten är biståndsbedömda. Det betyder att det görs en utredning där socialsekreteraren ställer frågor om ditt förhållande till alkohol och droger samt om din livssituation i övrigt. Tillsammans med din socialsekreterare kommer du som söker vård fram till vilken eller vilka insatser som passar bäst.

Hur lång tid tar det?
I socialtjänstlagen står det att en utredning ska hanteras skyndsamt. Vi utreder så skyndsamt som möjligt, dock utan att det går ut över kvalitén på utredningen. Det viktiga är att du som ansöker får rätt stöd och behandling.

För dig som har en anställning
Du som har en anställning ska i första hand vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig och ska se till att du får den vård och behandling du kan komma att behöva.

hej lätt

Relaterat

Kontakta oss för mer information, rådgivning och/eller tidsbokning:

Enhetschef:
Anna Pierrou
0224 360 49
anna.pierrou@heby.se

Socialsekreterare:
Louise Lilliesköld
0224 361 57
louise.lillieskold@heby.se

Emelie Thelander
0224 360 05
emelie.thelander@heby.se

Admir Agic
0224 360 98
admir.agic@heby.se

Besöksadress:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Blå huset
Storgatan 3
744 88 Heby

Postadress:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Storgatan 3
744 88 Heby