Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Barn- och utbildningsförvaltningen hälsar alla välkomna till ett nytt läsår. Vi följer fortsatt myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det viktigaste att tänka på just nu är att barnen/eleven stannar hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn och elever som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till förskola/skola/fritids. Friska barn/elever ska vara på förskolan/fritids/skolan.

ALLA SKA TÄNKA PÅ ATT                 :

 • Tvätta händerna ofta och nogsamt. Handsprit om det behövs.
 • Håll avstånd i köer, klassrum, matsalar m.m.
 • Var utomhus då det är möjligt.
 • Hosta och eller nys i armvecket.
 • Var hemma om du är sjuk!

Med anledning av Corona covid-19 har flera av våra verksamheter vidtagit en rad åtgärder och ändrat rutiner för att minimera risken för smittspridning. Här nedan kan du se hur våra olika verksamheter jobbar just nu.

Förskolan

Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till förskolan för att hämta eller lämna ditt barn.

Rutiner som gäller just nu: 

 • Personalen lägger upp all mat till barnen.
 • Fler aktiviteter sker utomhus.
 • Hämtning och lämning sker i möjligaste mån utomhus. Behöver barnet lämnas tidigt tar ansvarig pedagog emot vid ytterdörren.
 • Föräldramöten, visning av förskolor, öppet hus, drop-in-fika, och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller görs på alternativa sätt. Mer information om detta kommer längre fram.
 • Inskolningar i förskolan sker löpande utifrån rådande förutsättningar. Den som har funderingar över sitt barns inskolning är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.

Skolan

Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till skolan/fritids för att hämta eller lämna ditt barn.

Rutiner som gäller just nu:

 • Lämning och hämtning på fritids/i skolan ska ske utomhus. Vårdnadshavare och andra besökare bör inte vara i skolans lokaler. Detta för att minska smittspridningen.
 • Föräldramöten, visning av skolan/fritids, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller görs på alternativa sätt. Mer information om detta kommer längre fram.
 • Vi kommer att ta upp simundervisningen igen under hösten.
 • Utvecklingssamtalen bör genomföras via Skype/telefon eller utomhus om vårdnadshavare är med.
 • Verksamheterna är utomhus när så är möjligt.
 • Vi glesar ut våra lokaler/klassrum så långt vi kan, håller avstånd , tvättar händerna noggrant med tvål och vatten före varje lektion samt har handsprit i klassrummen till de äldre eleverna där inte tvättmöjligheter finns i klassrummen.
 • Vi sprider ut lunchtillfällena mer och klistrar upp avståndsmarkeringar i och utanför matsalen fram till där man tar maten.

Skolskjuts

Våra skolskjutsar kommer att fungera i stort sett som vanligt, förutom att alla åkande ska gå på bak i bussen och inte framme vid chauffören. Vi har fått information av bussbolaget att barnen kommer att sitta med avstånd och om det inte fungerar så kan bussbolaget ta in en större buss på någon av sträckorna om det behovet finns.

Busschaufförerna vädjar till eleverna att de ska hålla avstånd till varandra även i busskön när de väntar på bussen samt att ALLA ska sitta ner på sin plats och vara bältade under hela resan.

Samma regler som alltid gällande Covid 19, gäller även i samband med skolskjutsar god handhygien och att hålla avstånd.

 

Susanne Sverkersson
Verkamhetschef för Grundskola, Förskola samt Grundsärskola, BUF
0224-360 15
susanne.sverkersson@heby.se