Vatten i fokus när landshövdingen cyklade genom Heby kommun

Geir Pedersen, Göran Enander, Marie Wilén, Iris Löwendahl och Emma Johansson.

Geir Pedersen, Göran Enander, Marie Wilén, Iris Löwendahl och Emma Johansson.

Under torsdagen cyklade landshövding Göran Enander genom delar av Heby kommun. Turen startade i Julmyra där Julmyra horse centers vd Geir Pedersen bjöd på en presentation av företaget och en visning av anläggningen.
Julmyra horse center deltar tillsammans med Heby kommun i ett EU-projekt för bättre vatten. Genom en rad åtgärder på gården jobbar man för att minska näringsutsläppen från anläggningen och på så sätt övergödningen av sjöar och vattendrag.
– Vi är en stor anläggning och vi vill tänka smart och miljöriktigt. Genom våra satsningar minskar vi näringsläckaget till miljön vilket känns bra, säger Geir Pedersen, vd för Julmyra horse center.
Som en extra åtgärd har Julmyra anlagt tre sedementationsdammar. Dammarna fångar upp den partikelbundna fosforn från hästgödsel som följer med ytvattnet. Vatten från dagvattennätet led till dammarna och fördröjs så att partiklarna hinner sedimentera innan det släpps ut i Julmyrabäcken. Under mötet på Julmyra, där även kommunalråd Marie Wilén (C) och mark- och planeringschef Iris Löwendahl deltog, diskuterades också kommunens expansion och behovet av fler bostäder.

Efter det inledande mötet cyklade hela sällskapet vidare till Vansjö där Vansjön Nordsjöns vattenvårdsförening mötte upp för att visa och diskutera de konkreta vattenvårds- och miljösatsningar som föreningen gjort och som har haft betydelse för boende, lantbruk, fritid och regional utveckling.

Cykelturen i Heby kommun avslutades med ett besök på Molnebo gård där det blev information om bruket och dess historiska koppling till Vansjön och Nordsjön. Här diskuterades också om hur man kan återskapa önskvärda bruksmiljöer och hur det kan bidra till att skapa attraktiva boendemiljöer.

Landshövdingens färd gick därefter vidare till Enköpings kommun där besök i Altuna och Fjärdhundra stod på agendan.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>