Vi arbetar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos unga

September börjar gå mot sitt slut och så även stör döden kampanjen. Som avslutning vill vi gärna berätta om vårt eget arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos unga. Vi vet att antalet självmord ökar hos unga. Tyvärr vet vi också att många unga i vår egen kommun mår dåligt och det är därför viktigt för oss att arbeta aktivt med dessa frågor.

Ett exempel på ett förebyggande arbete är att alla medarbetare på Heby och Östervåla högstadieskolor har genomfört utbildningen Stör döden. Utbildningen riktar sig specifikt mot lärare för högstadiet och gymnasiet och är gjord av Suicid Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention), Region Stockholm och Karolinska Institutet.

– Utbildningen handlar om att lära sig se tecken och att våga fråga ungdomen, att bryta tystnaden är livsviktigt. Förutom lärarna på skolan så har även elevhälsa och övriga medarbetare gått utbildningen och det är en utbildning som vi kommer att genomföra regelbundet med medarbetarna för att vi ska ha och bygga på den här viktiga och livsavgörande kompetensen, säger Inger Sandberg, rektor för Heby skola 7-9.

Ett annat exempel på hur vi arbetar förebyggande med psykisk ohälsa är att det sedan 2017 finns utbildade instruktörer för första hjälpen i psykisk hälsa i Heby kommun. Idag finns de totalt fyra utbildade instruktörer och sedan starten så har de utbildat cirka 135 av kommunens undersköterskor och andra medarbetare inom vården i första hjälpen i psykisk hälsa. Nästa grupp av medarbetare som står på tur för att få utbildning är skolans medarbetare. Här är det bland annat instruktör Erik Brattström Gärder som utbildar, till vardags arbetar han inom socialtjänsten i Heby kommun.

– I min roll som instruktör kan jag dels utbilda andra men jag kan också fungera som ett stöd hos mina kollegor och rådgöra med dem om de exempelvis har klienter som mår dåligt, hur de kan gå vidare och hantera situationer på bästa sätt för individen. Det handlar alltså inte bara om att arbeta preventivt för suicid utan också om psykisk ohälsa i stort, säger Erik Brattström Gärder, instruktör i första hjälpen för psykisk hälsa, Heby kommun.

Utbildningen som Erik Brattström och hans instruktörskollegor ger är även den framtagen av NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention) i samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner) Syftet är att skapa medvetenhet och att öka kunskapen om bemötandet av personer med psykisk ohälsa för att sedan kunna på ett bättre sätt lotsa, uppmuntra och stötta en person till att söka rätt hjälp.

Var rädd om dig!

 

Nationella stödlinjer, och telefonnummer om du själv mår dåligt eller är anhörig till någon som mår dåligt