Vikarie Ekonom/Controller för Utbildningsförvaltningen

Nu söker Ekonomienheten/Central förvaltning

Vikarie Ekonom/Controller för Utbildningsförvaltningen

Referensnummer: 101/2019 KS

Heby kommun är en småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder, kön och ålder. Arbetsgivaren Heby kommun arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare, och alla kommunens chefer utbildas inom utvecklande ledarskap, UL.

Vår vision är Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

 

Arbetsuppgifter
Heby kommun söker dig som vill påverka och göra skillnad.  I rollen som ekonom/controller för barn- och utbildningsförvaltningen kommer du att ha ett nära samarbete med förvaltningens chefer och förväntas agera bollplank och på så sätt aktivt bidra till utvecklingen av verksamheten. Du deltar aktivt i arbetet med period- och årsbokslut, budget, prognoser samt andra redovisningsfrågor. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens utbildnings- och förskoleverksamhet. Kommunen befinner sig i ett expansivt läge med ökande investeringsvolym. Ekonomienheten har påbörjat ett utvecklingsarbete kring processer, interna flöden och teamarbete vilket innebär att du kommer att vara med och påverka enhetens arbetssätt.

Bakgrund
Ekonomienheten är en stödverksamhet inom central förvaltning och vi består idag av 11 personer. Ekonomienhetens arbetsuppgifter är bland annat kassahantering, fakturering, betalning av leverantörsfakturor, redovisning samt upprättande av budget, prognos, periodbokslut och årsredovisning. I ekonomienhetens uppgifter ingår även att vara ett konsultativt stöd i ekonomiska frågor till nämnds- och förvaltningsledningar. Vi leder och samordnar kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet och svarar även för kommunjuridisk kompetens. Vi använder Stratsys för verksamhetsuppföljning och ekonomisystemet Raindance för redovisning, uppföljning, budget och prognos.

Vår controller för barn- och utbildningsförvaltningen kommer att gå på föräldraledighet och vi söker nu en vikarie med start så snart som möjligt och fram till augusti 2020.

Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet är ett krav. Det är ett krav att du arbetat med rapportering, analyser, prognosmodeller samt års- och periodbokslut. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation med resursfördelningsmodeller.

För att lyckas i tjänsten som ekonom/controller hos oss är du självgående, målinriktad och strukturerad och har en förmåga att agera både strategiskt och operativt. Du har mycket god kunskap i Excel. För att trivas i rollen behöver du känna dig bekväm med att presentera resultaten utifrån analyser både muntligt och skriftligt samt kunna motivera till handling i verksamheterna. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Vi erbjuder Dig
Tjänsten är ett vikariat på 100 %
Tillträde sker så snart som möjligt och beräknas avslutas augusti 2020
Sista ansökningsdag: 20 juli 2019
Ange referens: 101/2019 Ks
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattats
Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar lämnas av
För information om tjänsten hänvisas till ekonomichef Ylva Opard 0224-360 21 alternativt via e-post: ylva.opard@heby.se

Fackliga organisationer
Kommunal – 0224-360 62

Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post: information@heby.se, eller via brev: Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby. Glöm inte att ange referensnumret.

Heby kommun sänder inte tillbaka ansökningshandlingar om inte den sökande själv begär det.

Vi undanber oss all hjälp från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.