Vikarierande bibliotekarie på heltid

Nu söker Kultur- och fritidsenheten

Vikarierande bibliotekarie på heltid

Referensnummer: 4/2020 Kfn

Heby kommun är en småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder, kön och ålder. Arbetsgivaren Heby kommun arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare, och alla kommunens chefer utbildas inom utvecklande ledarskap, UL.

Vår vision är Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

 

Arbetsuppgifter
I Heby kommun skall biblioteken vara navet i varje tätort, en mötesplats för alla.  Arbetet som bibliotekarie i Heby kommun är omväxlande. Du kommer att arbeta på flera av kommunens bibliotek.

Bibliotekens övergripande mål är:

 • Tillgänglighet
 • Digitalisering
 • Läsning
 • Folkbildning

Heby kommun har tre bibliotek, Östervåla, Tärnsjö och Heby. Bibliotekarien är anställd inom kultur- och fritidsenheten som tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen i Heby kommun.

Dina arbetsuppgifter:

 • Allmänna bibliotekarieuppgifter såsom gallring, fjärrlån, mediahantering m.m.
 • Tjänstgöring i informations- och lånedisk
 • Vara barn och vuxna behjälplig med litteraturvägledning och grundläggande IT-frågor
 • Arbeta läsfrämjande mot barn- och vuxengrupper
 • Kvällstjänstgöring ingår, ibland lördagar samt ensamarbete då och då.

Bakgrund
Vår ordinarie bibliotekarie skall vara föräldraledig och då behöver vi en vikarie under denna period.

Kvalifikationer
Du har/är:

 • Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning.
 • Goda IT-kunskaper
 • En god förmåga att kommunicera och har ett intresse för ett pedagogiskt arbetssätt
 • God litteraturkännedom
 • Positiv och flexibel och har lätt för att ta initiativ, skapa kontakter och arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
 • Serviceinriktad

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder Dig
Arbetstid: Dagtid, kvällar och ibland helger fr.o.m. 2020-04-01 t.om. 2021-04-30
Tillträde: 2020-04-01 eller efter överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2020-02-29
Ange referensnummer: 4/2020 Kfn
Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar lämnas av
Ansvarig chef Joakim Lundin, 0224-360 46
Bibliotekarie Amanda Aronsson, 0224-362 12

Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post: information@heby.se, eller via brev: Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby. Glöm inte att ange referensnumret.

Till ansökan skall bifogas personligt brev och CV. Ange löneanspråk.

Heby kommun sänder inte tillbaka ansökningshandlingar om inte den sökande själv begär det.

Vi undanber oss all hjälp från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.