Vittinge växer och utvecklas

Vittinge växer och flera vill flytta till orten. Under de senaste åren har 30 nya tomter anlagts och 25 nya hus byggts. Samhällsbyggnadsnämnden har också beslutat om att möjliggöra ytterligare tomter i samband med att den nya förskolan och skolan byggs. Ett projekt som Kommunfullmäktige gav klartecken till igångsättningstillstånd för i förra veckan.

Samverkan med närings- och föreningslivet
Tidigare har även Skräddarbacken, en grön mötesplats, fått en upprustad och fin lekpark men här finns fler planer på utveckling. För Skräddarbacken finns ett planuppdrag för planändring där bland annat flerbostadshus och vidareutveckling av den gröna mötesplatsen finns med samt att Vittinge byalag har påbörjat arbetet med ett utegym och boulbana på platsen. Både förenings- och näringsliv har tidigare också gemensamt rustat Vittingeparken.

Fortsatt utveckling
Kommunen har även köpt in mark för att i framtiden kunna detaljplanelägga för flera nya bostäder samt att den nya gång- och cykelvägen mellan Morgongåva och Vittinge beräknas att stå klar 2023-2024

Heby kommun ser mycket positivt på det ökade intresset för att bosätta sig i vår kommun, säger Marie Wilén (C), Kommunalråd. I Vittinge har 25 tomter sålts och fram växer ett vackert och trevligt bostadsområde med många barnfamiljer. Det finns också ett starkt engagemang från näringsliv och föreningsliv för att utveckla sin bygd. Vi är övertygade om att fler människor vill bosätta sig i trygga, gröna landsbygdsmiljöer, och vill man ta del av det städer har att erbjuda så har man ganska nära till dem här i kommunen.