IT-nämnden - protokoll

Organ

IT-nämnden

Sammanträdesdatum

12 april 2024

Paragrafer

§§ 8 - 10

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-03

Datum då anslaget tas ned

2024-05-25

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-05-03 - 2024-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Sekreterare

Evelina Håkanson

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg