Tillgänglighetsredogörelse för heby.se

Här beskriver vi hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Du ska kunna uppfatta, hantera och förstå vår digitala service oavsett om du till exempel har en funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi utgår från Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbriktlinjer.
Till riktlinjerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vår webbplats www.heby.se är delvis förenlig med lagkraven.

Vi är medvetna om följande brister

Dokument och blanketter

Vi har otillgängliga dokument på webbplatsen. Det gäller särskilt blanketter men också en del dokument inom mark- och planeringsområdet.

Åtgärd

Vi är just nu inne i en digitaliseringsprocess där vi planerar att byta ut dokument mot digitala tjänster och system.


Inspelningar

Inspelningar av kommunfullmäktigesammanträden saknar undertextning och syntolkning.

Åtgärd
Vi ser över att byta inspelningsverktyg till ett som genererar undertexter automatiskt.


Lista över sociala medier

Vi har för närvarande ingen förteckning över Heby kommuns närvaro i sociala medier.

Åtgärd
Vi planerar för en inventering av våra sociala media-konton. I dagsläget har vi många olika verksamhetskonton som vi behöver gå igenom innan vi kan lista dem på vår webbplats.


Sidor saknar landmärken/main-landmärke

Det finns sidor som varnar för fel vad gäller landmärken. Det gäller våra kontaktkortssidor.

Åtgärd
I samarbete med vår webbpartner arbetar vi på lösningar på de tillgänglighetsproblem som Sitevision varnar för.


Filmer saknar syntolkning

Det förekommer filmer på heby.se som saknar syntolkning.

Åtgärd
Vi planerar för att anlita en leverantör som erbjuder ett enkelt verktyg för att producera tillgängliga filmer, både vad gäller textning och syntolkning.

Sidor öppnas i ny flik

Det förekommer interna sidor som öppnas i ny flik.

Åtgärd
Vi planerar för översyn och justering av detta.

Tillgänglighetsredogörelse för etjanster.heby.se

Heby kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur etjanster.heby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om följande brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från etjanster.heby.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan för att skicka e-post eller ringa.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Oskäligt betungande anpassning

Heby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av etjanster.heby.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Heby kommun planerar att byta publiceringssystem för etjanster.heby.se. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem när vi lanserar vår nya plattform under 2024.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

• Sidorna saknar rubrik och korrekt rubrikstruktur.

• Användaren förvarnas inte alltid om att en länk öppnas i ett nytt fönster/flik.

• Sidan saknar <nav>-element.

• Sidan saknar <main>-element.

• Sidan saknar en utpekad sök-funktion.

• Sidan har ett fel i html-koden som bryter mot WCAG.

• Sidan har ett flertal fel i html-koden utöver WCAG.

• Sidan har ett flertal formulärobjekt med placeholdertext som inte tycks upprepas någon annanstans.

Problem vid användning utan synförmåga

• Formulärsobjekt som saknar beskrivning eller har för kort beskrivning.

• Vissa bilder har inte, eller har en för kort beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

• Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

• Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast mot intilliggande färger.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

• Webbplatsen saknar en tangentsgenvägar.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av det vi skrivit här ovanför, eller av andra brister, är hindrad från att ta del av vår digitala service.

Det är Heby kommun som tillhandahåller tjänsten. Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.
om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.


Datum för tillgänglighetsbedömning: 2022-02-01
Vi uppdaterade den här redogörelsen 2023-06-26
Metod för bedömning: självskattning och Sitevisions inbyggda tillgänglighetskontroll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord