Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

13 maj 2024

Paragrafer

§ 99 - 172

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-22

Datum då anslaget tas ned

2024-06-12

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-05-22 - 2024-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Överfrömyndarförvaltningen

Sekreterare

Johan Ahlström

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2024
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg