Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

13 maj 2024

Paragrafer

§ 173

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-31

Datum då anslaget tas ned

2024-06-20

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-05-31 - 2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Sekreterare

Johan Ahlström

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument


Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg