Sociala utskottet

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2024-06-28

Paragrafer

§§ 117-124

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-28

Datum då anslaget tas ned

2024-07-20

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-06-28 - 2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson