Therése ska leda arbetet på nya vård- och omsorgsboendet Lövsta

Händer håller i jord

Therése Siwertsson arbetar idag som chef på Tegelbackens vård- och omsorgsboende och det är enheterna på Tegelbacken som bland annat kommer att flytta in på det nya vård- och omsorgsboendet Lövsta där alltså Therése blir chef. 

- Det som ska bli absolut roligast med att flytta in på det nya boendet är att allt kommer att vara nytt! Nya lokaler, nya rutiner och både gamla och nya medarbetare, säger Therése

Therese har arbetat som chef för olika vård- och omsorgsboenden i kommunen sedan januari 2010 och hon är även bosatt i kommunen på en liten gård utanför Harbo tillsammans med sin familj.

- Min starkaste sida som chef är nog att jag är närvarande och finns där för mina medarbetare. Jag uppskattar ärlighet och humor hos mina kollegor/medarbetare, säger Therése

Många verksamheter tillsammans

Lövsta är ett boende med 80 lägenheter varav 20 lägenheter är till för korttidsplaceringar och resterande 60 platser är vård- och omsorgsplatser med inriktning mot både demens och vanligt boende. Här kommer omsorgspersonal, sjuksköterskor, receptionist/samordnare, husvärd, lokalvårdare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer att ha sin arbetsplats. Till boendet kommer även flera befintliga verksamheter flytta in. Hemtjänst Söder och Söder centrum kommer att ha sina lokaler i en av bottenflyglarna tillsammans med HS-enheten (hemsjukvård). Kostenheten kommer att husera i ett nybyggt kök med café på bottenvåningen.

Att få flytta in på ett helt nytt boende tillsammans med andra verksamheter har sina utmaningar och utmaningarna hänger ihop med det som är det roligaste med flytten, att allt är nytt.

- Utmaningen med att flytta in i ett helt nytt boende blir nog att det just är nytt, ny teknik, många nya medarbetare, stort hus. Det kommer bli så kul, säger Therèse.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås