Skadestånd med anledning av översvämning

Har du drabbats av översvämning i din fastighet? I vissa fall kan du begära skadestånd från Heby kommun. Här kommer information som är viktig att tänka på.

Har du drabbats av en skada som du tycker att Heby kommun är ansvarig för? Då kan du begära skadestånd. Här finns information om vad som gäller och hur du ska göra om du vill begära skadestånd av oss.

När kan du ha rätt till skadestånd?

Du kan ha rätt till skadestånd från Heby kommun om du kan bevisa att din skada har orsakats av vårdslöshet från kommunens sida, och om den skett på kommunens mark och/eller en plats där kommunen har ansvar för underhåll.

Vid en ren olyckshändelse

Det finns normalt sett inte någon möjlighet att få ersättning från kommunen om skadan har orsakats av en ren olyckshändelse. Du som är drabbad ska i då första hand anmäla skadan till ditt försäkringsbolag, och söka ersättning genom exempelvis din hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring.

Så här går det till att begära skadestånd

1. Börja med att kontakta ditt försäkringsbolag. Det gäller oavsett om det som inträffat medfört en sakskada, personskada eller annan skada.

2. Först om du fått avslag från ditt försäkringsbolag, om försäkringsbolaget uppger att du ska kräva ersättning för självrisk av Heby kommun eller om du helt saknar försäkring ska du skicka ett skadeståndsanspråk till Heby kommun.

I ditt skadeståndsanspråk ska du styrka/bevisa

  • vad skadan är
  • hur stor ekonomisk skada det gäller
  • på vilket sätt den påstådda vårdslösheten från Heby kommuns sida lett till din skada.

Du skickar ditt skadeståndsanspråk till forsakring@heby.se

3. Vi lämnar sedan ditt skadeståndsanspråk till vårt försäkringsbolag som utreder händelsen, förhandlar med dig som riktat skadeståndskrav, och företräder Heby kommun vid en rättegång eller motsvarande.

All korrespondens med dig eller ditt försäkringsbolag sker genom vårt försäkringsbolag.

4. Så snart utredningen av ditt ärende är klar får du besked från vårt försäkringsbolag om Heby kommun är skyldiga att betala dig skadestånd. Om så är fallet betalas ersättning ut för den inträffade skadan eller för täckande av självrisk i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler.

Viktigt att tänka på om du blivit drabbad av översvämmning

  • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. De vägleder dig till rätt hjälp.
  • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
  • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
  • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.
  • Kom överens med försäkringsbolaget om hur ni går vidare med exempelvis avfuktning, renovering, skadeståndskrav med mera.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås