Vi underlättar för lantbruksföretagen på det sätt vi kan

Händer håller i jord

Uppskjuten renovering av Myrans dammsystem och längre förvaring av stukor är två åtgärder som nu genomförs för att hjälpa de så viktiga lantbruken i vår kommun.

Under de senaste veckorna har LRF:s kommungrupp i Heby kartlagt effekterna för lantbruken efter översvämningarna i början av september. Många lantbrukare har drabbats hårt i en redan tuff situation där ökade omkostnader, försommarens torka, sämre skörd och sänkt kvalitet på säden redan orsakat stora problem. Nu för Heby kommun en löpande dialog med LRF och försöker att underlätta för lantbruken på det sätt vi kan.

Renoveringen av Myran skjuts fram

En av åtgärderna som nu är beslutade är att skjuta fram renoveringen av dammanläggningen vid sjön Myran. Det är fortfarande högt vattenstånd i åar och vattendrag och en tömning av Myran skulle i dagsläget skapa nya översvämningar av åkrar och betesmarker. Arbetet skjuts nu fram tills eventuell skörd är bärgad, eventuellt längre.

Svårt att sprida gödsel på många platser

Vi har också förståelse för att det just nu är svårt att sprida gödsel på åkrarna. Normalt ska lagring av gödsel i stuka (överlagring av gödsel på hög) ske under sommarhalvåret då risken för näringsläckage är som minst. Det ska också lagras så kort tid som möjligt. Just nu kan det vara svårt att sprida gödsel på många platser och lagstiftningen ger utrymme för att lagra stukor under något längre tid under besvärliga förhållanden. Då blir det extra viktigt att ta hänsyn till placeringen av stukan. Läs mer Information om gödselstukor - Jordbruksverket Pdf, 65.5 kB. Även miljöbalkens hänsynsregler för människor, hälsa och miljö ska alltid följas. Läs mer Hänsynsregler för människor, hälsa och miljö - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi fortsätter nu vår dialog med LRF för att bevaka om nya frågor kommer upp.

Ytterligare information

Gröna näringar och landsbygdsfrågor
Kerstin Gauffin, landsbygdsstrateg
0224-645 48, kerstin.gauffin@heby.se

Gödselstukor
Julia Johansson, miljöinspektör
julia.johansson@sala.se

Amanda Gruvnäs, kommunekolog
amanda.gruvnas@sala.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås