Möt vår medarbetare Tomas Hansson - utbildningskonsulent

Händer håller i jord

Tomas Hansson

Tomas Hansson har arbetat i Heby kommun i 16 år i augusti. Han har under hela sin tid i kommunen varit anställd på CLL, Centrum för livslångt lärande.

Tomas är i grunden utbildad hälsopedagog och är en av kommunens instruktörer i Första Hjälpen för psykisk hälsa. Han är också kursledare i COPE föräldrautbildning och kommunens representant i ledningsgruppen för Sadelmakeriskolan i Tärnsjö som är en Yrkeshögskola.

- Jag började i kommunen som samordnare på lärlingsutbildningen på kyrkskolan i Östervåla säger Tomas

450 elever på 40 skolor

Arbetsuppgifterna har skiftat genom åren men i grunden så har det alltid handlat om utbildning och idag arbetar Tomas med gymnasieuppföljning.

- Vi har ingen egen gymnasieskola så därför är våra ca 450 elever utspridda på ett 40-tal gymnasieskolor i landet. De flesta eleverna väljer dock en skola i närområdet och går i Sala, Uppsala eller Tierp säger Tomas

Viktigt med samverkan och kontakt

Tomas arbete innebär bland annat att han har kontakt med gymnasieskolorna och eleven och ser så att allt går bra.

- De allra flesta av våra elever behöver inte ha någon hjälp av mig men vissa kan behöva olika former av stöd. Då ser jag till att gymnasieskolorna håller det som de har lovat att tillhandahålla och jag har också kontakt med familjen och självklart eleven, lärare, elevhälsa och rektorer säger Tomas

Målet är fullföljd utbildning

Tomas arbetar också mycket med förebyggande arbete, han har kontakt med Studie- och yrkesvägledarna samt rektorerna på våra två högstadieskolor för att se hur många elever som blir behöriga för vidare studier och om det är några elever som behöver extra stöd vid övergång till gymnasiet. Han samverkar också med KAA (kommunala aktivitetsansvaret), närvaroteamet, familjeteamet och socialtjänsten när det behövs, allt för att stödja och stötta elever att fullfölja sin utbildning.

- Intern och extern samverkan är jätteviktigt i mitt arbete. Vissa elever och familjer träffar jag regelbundet. Jag arbetar med eleven i fokus och för att hen ska få en fullföljd utbildning.

Att göra skilland

Det bästa med sitt arbete tycker Tomas är när han känner att han har bidragit till att göra skillnad.

- Förutom det så har jag också ett mycket omväxlande arbete, jättefina kollegor och chef, en bra arbetsmiljö och förutsättningar för att göra mitt arbete.

Motion och motorcyklar

På fritiden tycker Tomas om att motionera det blir ofta en blandning av styrke- och konditionsträning.

- Jag är också frilansskribent och fotograf på tidningen Big Twin en tidning för oss som kör Harley Davidson. Där har jag gjort reportage i 22 år och åkt hoj har jag gjort i 40 år säger Tomas

Tack Tomas!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin