Medborgarlöfte 2024

Händer håller i jord

Anette Lindblom, tillförordnad Lokalpolisområdeschef och Marie Wilen (C), kommunalråd

Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland har skrivit under Medborgarlöftet för 2024.

Medborgarlöftet för 2024 innebär:

Att polisen och kommunen lovar, att i samverkan, arbeta för kommuninvånarnas möjlighet att komma till tals och påverka beslutsprocesser genom att genomföra medborgardialoger och påbörja arbetet med trygghetsvandringar inom kommunens geografiska område.

Motivet till årets medborgarlöfte är dels att skapa forum för kommunens invånare att komma till tals rörande frågor som är viktiga för just dem genom att utföra medborgardialoger. Dels att bibehålla och stärka tryggheten i kommunen genom att genomföra trygghetsvandringar.

- Medborgarlöftet med Polisen är viktigt för att bidra till målet att Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun, säger Marie Wilen (C), kommunalråd.

Medborgardialogerna kommer att genomföras under våren 2024 och arbetet med trygghetsvandringar kommer att påbörjas under hösten 2024.

- Nu när vi genomför medborgardialoger och trygghetsvandingar så kan fler kommuninvånare vara delaktiga och påverka vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och det känns jättebra, tycker jag. Den kunskap som finns hos den som bor i kommunen är jätteviktigt för att vi ska kunna utveckla vårt arbete på bästa sätt. Det är när vi jobbar tillsammans som vi blir som bäst säger Mina Hagenvall, chef för Hållbarhetsenheten på Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin