Fortsatt höga flöden i våra åar och vattendrag - vi följer utvecklingen

Snösmältning, mättad mark, regn och ny snö gör att vattnet står fortsatt högt i våra åar och vattendrag. Enligt SMHI väntas nivåerna öka i slutet av påskveckan med kulmen 29-30 mars.

Det är fortsatt gul varning för höga flöden i norra kommunen. Där förväntas vattennivåerna i framförallt Kartanån och Kyrkån öka i slutet av veckan. SMHI:s prognos beror till stor del på vilken temperatur vi får. Varmare väder ger mer snösmältning och högre flöden. Kyligare väder saktar ner snösmältningen.

Enligt prognosen för kommunens mellersta och södra delar så kommer flödena att öka även där fram till den 29 mars då flödet vänder ner igen. Dock förväntas inte lika mycket ökning som i kommunens norra delar.

I kommunens östra delar, med avrinning från Morgongåva och nedåt Grimlebäcken kommer flödena att öka från och med den 27 mars för att sedan kulminera den 31 mars. Här förväntas flödena bli något högre än vad de varit tidigare i vår.

Vi vill vara tydliga med att denna information bygger på prognoser och att förändringar i väderläget kan ändra prognoserna. Med hjälp av SMHI följer vi utvecklingen när det gäller flödena i våra åar och vattendrag under veckan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås