Vi byter till digitala vattenmätare

Under våren startar vi arbetet med att byta ut vattenmätare hos våra VA-kunder. Vi går nu över till digitala vattenmätare och under 2024 är det våra abonnenter i Tärnsjö som kommer att få nya mätare.

Digital vattenmätare

Arbetet med att byta vattenmätare i hela kommunen kommer att pågå under en fyraårsperiod och under det första året har vi fokus på Tärnsjö. Där kommer alla våra abonnenter att få den nya digitala vattenmätaren. Det gör att du som abonnent aldrig behöver läsa av mätaren själv för att rapportera in till oss. Du betalar hela tiden för det du faktiskt förbrukar i stället för som tidigare den preliminära förbrukningen. Det kommer därför ingen faktura årsvis som ska
korrigera mer eller mindre förbrukning.

Digital läckspårning

De nya mätarna är också utrustade med digital läckspårning vilket innebär att de kan avslöja läckage i ett tidigt skede. Läckspårningen larmar om en vattenmätare observerar ett ovanligt långvarigt och kontinuerligt vattenflöde. Det kan vara en toalett som står och rinner eller en kran som läcker men det kan också handla om en vattenledning som brustit.
Genom läckspårningen vet vi var vi ska börja felsöka. Idag får vi felsöka i ett betydligt större område i ett betydligt senare skede. Det här är en jättetillgång och gör att vi förhoppningsvis kan åtgärda fel snabbare, spara vatten och kostnader för både er kunder och oss.

Vi börjar i Tärnsjö

Arbetet med att byta ut mätarna påbörjas under våren och alla VA-kunder i Tärnsjö kommer att få ytterligare information om hur och när bytet kommer att ske. Vilken ort som står näst på tur och när är ännu inte klart men information kommer på heby.se och direkt till aktuella VA-kunder.

Kontakt

Tekniska enheten, Heby kommun
VA-kundtjänst, 0224-361 69, vattenochavlopp@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås