Kompetenskartläggning
= attraktiva arbetsplatser

Marianne Carlstam

Marianne Carlstam

I oktober 2022 fick Marianne Carlstam, administratör och undersköterska på Rungården tillsammans med tre andra kollegor ett omfattande uppdrag, att kartlägga hur kompetensen såg ut inom hela vård- och omsorgsförvaltningen. Från våren 2023 har hon arbetat i projektet själv.

Uppdraget var att se vilken kompetens som fanns och vilken som fattades i kommunen hos ordinarie medarbetare och att man utifrån det skulle lägga upp de utbildningar som behövdes.

-Tanken var och är att där det finns kompetens så ska den kunna användas i hela kommunen. När jag började arbeta i Heby kommun 2020, var det begränsat med fortbildning och efterfrågan och behovet fanns om att få gå utbildningar och lära sig mera säger Marianne.

Ombuden har fått ett systematiskt arbetssätt

Det finns olika ombud inom flera områden inom vård- och omsorg som palliativ vård, brand, hygien, osv, men kunskapen hos ombuden användes inte på alla enheter och en del av ombuden kände sig inte bekväma i rollen då det ibland fattades kunskap, resurser och material.

- Sedan har det blivit bättre och bättre och tack vare denna kartläggning så finns nu ett systematiskt arbetssätt kring fortbildning och utveckling säger Marianne Carlstam

Mycket tid, en lyx

I och med att kompetenskartläggningen drog igång har Marianne fått möjlighet att sitta ner med varje medarbetare enskilt i tre timmar för att kartlägga vilka kompetenser som finns och inom vilka områden det behöver satsats på en utveckling av kompetensen.

- Det har varit lyxigt att få den tiden med var och en. Det har varit jätteroligt att sitta ner med alla och jag önskar att alla våra chefer hade samma förmån för att verkligen se all kompetens som finns säger Marianne.

En sammanställning och slutrapporten är inskickad och kommer till varje enhetschef. Där står vilka insatser som behövs och vad som kommit ut från samtalen med medarbetarna.

Stor satsning

Det är en stor satsning som gjorts och en investering för Heby kommun. Det är fortfarande ett pågående arbete och mycket gott har kommit ur projektet.

- I slutändan är målet att Heby kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare och just nu så har vi identifierat flera utbildningar som både stärker kompetensen och utvecklar våra medarbetare. Vi har numera flertalet utbildningar som rullar hela tiden som HLR, förflyttningsutbildning, brandutbildning, stjärnmärkt och psykisk hälsa med flera. Sedan finns det även möjlighet för varje ombud, sjuksköterska eller chef på arbetsplatsen att ta upp enskilda enheters behov av utbildningar på exempelvis APT, boendegenomgångar eller planeringsdagar säger Marianne.

Ombudens roll är viktig

Ett av arbetets initiativ är att man skapat gemensamma samarbetsytor för de olika ombuden för kompetensutbyte.

- Att lyfta de olika ombuden och deras roller har varit viktigt. Vi har börjat med att det ska bli ett mer strukturerat arbete och gemensamt arbetssätt och det har gett ombuden möjlighet att samarbeta över hela kommunen och även att träffas för att utbyta kunskaper och arbetssätt, det är viktigt att vi som medarbetare arbetar mot samma mål säger Marianne

Trygghet och arbetsglädje

I och med projektet har arbetet med kompetensutveckling systematiserats och dessutom så har tryggheten och arbetsglädjen ökat på arbetsplatserna

- Många medarbetare har blivit taggade av att lära sig nytt, att få vara med och dela sin kompetens, ta del av andras kompetens och fler vill nu utbilda sig vidare till undersköterskor, specialistundersköterskor, läsa upp kunskap som kanske glömts bort eller lära sig nya metoder säger Marianne.

Arbetet, och utvecklingen fortsätter i verksamheterna och Marianne kan se tillbaka på en intensiv men givande tid.

- De som tidigare var en frustration, har verkligen vänt och vi har fått en organisation som systematiskt och kvalitativt arbetar med att lyfta de behov som finns och också att åtgärda dem genom fortbildning och utveckling. Förutom de självklara att vi är en bättre rustad organisation så har det också lett till att många känner större arbetsglädje, stolthet och en större förståelse för den otroligt viktiga roll man faktiskt har säger Marianne.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin