Gemensam fortbildning för fritidspedagoger - Maries vision
tar form

Marie Andersdotter

Marie Andersdotter

Marie Andersdotter arbetar som lärare och teamledare för fritids på Morgongåva skola. Hon har också tjänst på skolan som bild och musiklärare för mellanstadiet.

Länge har Marie haft en vision om en satsning för samarbete, samsyn och målbilder för fritidsverksamheterna i kommunen med gemensamma utbildningsinsatser för att dela tips och råd för kommunens fritidspedagoger.

- Vi som arbetar som fritidspedagoger i skolan styrs också av till exempel läroplanen och ska ha en så pedagogisk och utvecklande miljö för våra elever som möjligt. Att få till ett utbyte mer regelbundet mellan verksamheterna tror jag är fruktbart och att börja med en gemensam utbildningsinsats för oss tänkte jag var en bra start på vad jag hoppas kan ta form i framtiden säger Marie.

Stort stöd från rektor

Marie tog kontakt med en utbildningsarrangör och hörde sig för. Hon tog kontakt med rektor på skolan Anna-Lena Oscarsson och fick stort stöd från henne.

- Anna-Lena tog med sig frågan till Rektorsgruppen och presenterade min idé. De enades om att här och nu ge alla fritidspedagoger i kommunen möjlighet att gemensamt gå en halvdags utbildning säger Marie.

Fokus på fritids verksamhet

Det gemensamma tillfället som hade temat ”Kreativa lärmiljöer” gick av stapeln den 19 april i Folkets Hus i Heby och var väldigt uppskattat. Det hade nära nog 100 procents deltagande.

- Nu kunde vi lyssna in varandra och se varandras verksamheter. Vi arbetade både i våra egna grupper och kunde samtala med andra. Vi kunde fokusera bara på fritids och stöta och blöta våra egna frågor.

Mjuka värden

Marie menar också att det finns mjuka värden som spelar in och som gör gemensam tid så värdefull.

- Vi får bekräftelse på att det vi gör är bra och man känner sig uppskattad och värdefull. Det är också mycket lättare att ta diskussioner vidare hemma när alla har sett och hört samma sak.

Ta visionen vidare

Nu vill Marie ta sin vision vidare och få till återkommande gemensamma träffar, utbildningar och forum för fritidspedagogerna i kommunen.

- Jag har skickat ut en utvärdering till de som var med och hoppas att kunna göra en presentation där jag kan påvisa hur värdefullt det här är för våra verksamheter så att vi kan få till en fortsättning säger Marie.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin