Myggbekämpning i Heby kommun mellan 15-20 maj gav goda resultat

Händer håller i jord

Under de senaste veckorna har en stor bekämpningsinsats mot mygg gjorts kring Nedre Dalälven. Biologisk myggkontroll följer utvecklingen i området.

Biologisk myggkontrolls kontroller visar på fina resultat efter bekämpningen som gjordes mellan 15-20 maj. Alla efterkontroller såg mycket bra ut med inga eller enstaka levande larver kvar. Bekämpningen i Heby kommun omfattade 1636 hektar.

Mer bekämpningsmedel väntas komma i mitten av juli. Blir det dock en stor översvämning vid Dalälven innan den nya leveransen av bekämpningsmedel kommer meddelar Biologisk myggkontroll att en täckande bekämpningsinsats inte är möjlig. Då blir det en hög risk för omfattande myggproblem.

Från mitten av april till slutet av augusti följer Biologisk Myggkontroll dagligen variationerna i Dalälvens flöden och vattenstånd och tolkar prognoser om nederbörd och tillrinning för att kunna vara på plats och göra en insats tidigt vid översvämning.

Tack vare bekämpningsinsatsen kommer det vara mycket lite översvämningsmygg i luften. Däremot finns det gott om skogsmygg överallt i år då de haft en gynnsam vår med mycket vatten i april.

Här kan du följa arbetet som Biologisk Myggkontroll gör och få de senaste uppdateringarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets beslut om myggbekämpning 2023-2025 Pdf, 208.2 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord